INGE´MER

Markus Lindström, 13 år, ser inte världen på samma sätt som vi andra. Han råkar vara född med autism, lindrig utvecklings- störning, språkstörning, ADHD och en diagnos han själv uppfunnit: IM (som enligt Markus står för Inge Mer). INGE’MER är också temat för hans fotografier.

13 september–15 oktober 2017 ställs elva av Markus bilder ut på museet. Utställningen anordnas av stiftelsen Min Stora Dag, som förverkligar drömmar för barn och unga med allvarliga sjukdomar och/eller diagnoser. 

Läs mer om Markus och se fler bilder på www.markuslindstrom.se

logotyp_nobyline.png