Strandbild, Paris 1894

Även Strindberg kan ibland vara vid gott mod...

Den 5 juli flyttar 3 verk av Strindberg ”hem” till Sven-Harry: Svartsjukans nattStrandbild och Den grönskande ön. Strindbergsmuseet stänger i juli p.g.a. renoveringar och öppnar åter på Strindbergs födelsedag den 22 januari 2018.

I Sven-Harrys hem finns redan 4 verk av Strindberg: Hög Sjö, 1894, skulpturen Den gråtande gossen, 1892, Strandparti Kymmendö I, 1873 och Den ensamma blomman, 1891 vilken Sven-Harry har sagt följande om:

”Även en man som Strindberg kan ibland vara vid gott mod.”

Under hösten kommer Sven-Harrys konstmuseum i samarbete med Strindbergsmuseet och den schweiziska ambassaden att erbjuda besökare temavisningar i hemmet samt programkvällar.

Tider för visningar i hemmet