Den osynliga kroppen
1 nov 2017—7 jan 2018

Den osynliga kroppen är en unik utställning med bilder, tagna med mikroskop, från medicinska labb. Utställningen berättar om svensk forskning i framkant från ett annorlunda perspektiv, det visuella – men som dock inte kan ses med blotta ögat.

Läs mer