Carl Fredrik Hill, Trädet och flodkröken VI, 1877. Olja på duk. Foto: Per Myrehed

Ernst Josephson, Militatfantasi, olja på duk, 31 x 45 cm. Foto: Per Myrehed

Stödjer kulturminnesvård och annan forskning

Stiftelsen som äger och förvaltar Sven-Harrys konstmuseum bildades år 2001. Stiftelsens syfte är att på ett ändamålsenligt sätt främja vetenskaplig forskning inom områdena konstvetenskap, arkitektur och byggnation, samt att lämna stipendier inom de ovan angivna områdena.

Stiftelsens medlemmar:


Ordförande
Yvonne Sörensen Björud

Hedersledamot
Sven-Harry Karlsson

Ledamöter
Michael Elmenbeck
Jan Kruhsberg
Sören Mellstig
Ann-Christine Nykvist
Kristina Ekberg

Revisor
Robert Lundström
Tommy Nilsson