1920-talets moderna kvinnor och teknik - utmaningar och möjligheter med Emma Severinsson
Torsdag 21 september kl 18-19
Ingår i entrépriset

I 1920-talets svenska veckotidningar diskuterades kvinnors nyvunna frihet i relation till tekniska framsteg. Lämpade det sig för kvinnor att köra bil? Kunde det vara så att intresset för teknik gjorde män mindre intressanta i kvinnornas ögon? Eller var det i själva verket så att kvinnor var extra lämpade för bilkörning? Andra teman som behandlades var skrivmaskinen som varit en väg in på arbetsmarknaden för kvinnor men som ibland upplevdes som en boja.

Emma Severinsson är lektor i modevetenskap vid Lunds universitet och föreläser om hur femininitet och teknik länkades samman under 1920-talet.