Banbrytande kvinnliga konstnärer inom avantgardefilm
En exklusiv filmvisning, introducerad av curator Barbro Schultz Lundestam.

Torsdag 25 november, kl. 18.00 - 19.30. 

Välkommen till en exklusiv visning av några av de mest spännande konstfilmerna i Öyvind Fahlströms era. Utställningens curator Barbro Schultz Lundestam introducerar kortfilmer av Rut HillarpEivor Burbeck och Gunvor Nelson, och berättar om filmernas plats i konsthistorien och filmskaparnas plats i Party for Öyvinds universum. 

Gunvor Nelson (f. 1931) räknas till en av förgrundsgestalterna inom avantgardefilmen San Francisco Bay area. My Name is Oona (1969) var hennes genombrott på den amerikanska avantgardistiska filmscenen. Filmen är suggestivt och rytmiskt komponerad efter några enkla ordslingor som upprepas och loopas i ett minimalistiskt mönster.

Rut Hillarp (1914 – 2003) var central bland fyrtiotalsmodernisterna, och hennes explicita erotiska skildringar gör henne unik i sin generation. Experimentfilmen De vita händerna (1950), utgår från Hillarps prosadikt "Det falska avskedet" och är en lyrisk-surrealistisk tolkning av sagan om Tristan och Isolde. 

Eivor Burbeck (1926 – 1965), en svensk regissör, poet och kulturskribent, som skapade filmerna Iris (1955), en experimentell, esoterisk film” som fick ett hedersomnämnande som “Årets smalfilm”, och Sycadora (1951), en en drömartad vandring mellan olika bilder och tablåer. 

Inbjudna gäster:

Birgitta Holm, författare, filosofie doktor och professor emerita i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Senare böcker har främst ägnats kvinnliga författarskap, och 2011 utkom böckerna Rut Hillarp, Poet och erotiskt geni och Rut HillarpDagboken (urval och kommentar).

 Carl Henrik Svenstedt, författare, journalist, filmregissör, konstnär och professor i konstvetenskap. Har skrivit stort antal böcker och skrifter inom kulturområdet, romaner, poesi och essäer samt skrivit och regisserat ett stort antal kortfilmer, dokumentärer och konstfilmer. Var 1988–1994, chef för Svenska kulturhuset i Paris och 1998–2004, professor och projektledare vid avdelningen för Konst och kommunikation, K3 på Malmö Högskola.

Filmvisningen ingår i entréavgiften. 


Specialvisning av Party for Öyvind, av curator Barbro Schultz Lundestam

Lördag 27 november, kl. 12.00 - 12.45. 

Välkomna till en specialvisning av Party for Öyvind! Utställningens upphovskvinna och curator Barbro Schultz Lundestam visar utställningen på ett initierat och underhållande sätt, med en rik och detaljerad kunskap om Öyvind Fahlströms liv, verk och konstnärskretsar.  

Visningen ingår i entréavgiften.