Program: Berlin! Lund!! Stockholm!!! Tre etapper i GAN:s omvändelse från symbolist
till pionjär för futurismen och kubismen i Sverige
Med författaren Jan Torsten Ahlstrand
Onsdag 21.8 kl 18 – 19
Pris: Ingår i entréavgiften

 

I Berlin hösten 1913 fick Gösta Adrian-Nilsson (1884-1965) på Galerie Der Sturm se den största avantgardeutställningen i Europa före Första världskriget - och fick en kick för livet.  

Med sina futuristiskt kubistiska målningar av lokomotiv, tåg, idrottsmän och sjömän i rörelse blev GAN pionjär i Sverige för de nya modernistiska strömningarna i Europa. Efter att GAN flyttat från sin hemstad Lund till Stockholm blev sjömännen, ”de blå”, hans främsta motivkrets. År 1918 skapade GAN sin mest homogena separatutställning någonsin. Utställningen Sjömanskompositioner visades på Gummesons konstgalleri i Stockholm och kom att bli en av Sveriges mest omstridda utställningar. En utställning som till större delen återskapats och visas på Sven-Harrys konstmuseum.

Jan Torsten Ahlstrand är konsthistoriker och specialiserad på modernismen i konst och arkitektur. Ahlstrand har varit universitetslärare och museichef och är numera verksam som författare och kritiker. Sedan 1980-talet har han forskat och skrivit om GAN och förbereder nu en ny biografi om den svenske modernistpionjären. 


I samband med utställningen Sjömanskompositioner – färgens dramatik och stadens dynamik presenterar Sven-Harrys konstmuseum en rad intressanta visningar och samtal med konstnärer, författare och konstvetare som tar avstamp i Gösta Adrian-Nilssons liv och konstnärskap.

Se hemsida för kommande programpunkter som uppdateras kontinuerligt. 

Välkommen!