Program: Jolin om Jolin
Med Michaela Jolin
Torsdagen den 5 september kl 18.30-19.30
Pris: Ingår i entréavgiften

Michaela Jolin, fil. kand. i konstvetenskap och känd från "Konstfrågan" på SVT med Bengt Lagerkvist, berättar om sin pappa konstnären Einar Jolin som år 1915 ställde ut tillsammans med kamraten Gösta Adrian-Nilsson, både i Berlin och i Lund.

Michaela Jolin bjuder på ett personligt föredrag om Einar Jolins syn på sin lärare Matisse och konsten och hur den utvecklade honom som människa. Vi får även ta del av spännande anekdoter från Einar Jolins liv.

I samband med utställningen Sjömanskompositioner – färgens dramatik och stadens dynamik presenterar Sven-Harrys konstmuseum en rad intressanta visningar och samtal med konstnärer, författare och konstvetare som tar avstamp i Gösta Adrian-Nilssons liv och konstnärskap. Se hemsida för kommande programpunkter som uppdateras kontinuerligt. www.sven-harrys.se

Välkomna!