Program: Manliga modeller i konsten. Blickar och begär
Med konstvetare Patrik Steorn
Torsdagen den 26 september kl 18-19
Pris: Ingår i entréavgiften

Färger och former brottas med varandra i Gösta Adrian-Nilssons målningar. De gnider sig mot varandra, stöter samman och rör sig smeksamt tillsammans. När ögat vant sig vid det sönderdelade formspråket kan betraktaren urskilja blå- och vitklädda matroser, uniformsklädda soldater, halvklädda arbetare och andra män. Uppsträckta händer, skarpa hakor, rosiga kinder, kantiga axlar, smala höfter, vida byxben och rundade skinkor kan anas i motivens alla delar. 

Attraktiva män är ett motiv som fanns med i GAN:s konstnärskap redan från början, men då var det ett helt annat mansideal som gestaltades. Konstvetare Patrik Steorn berättar om seende, lust och kreativitet hos Gösta Adrian-Nilsson och traditionen med manliga modeller i konsthistorien.

I samband med utställningen Sjömanskompositioner – färgens dramatik och stadens dynamik presenterar Sven-Harrys konstmuseum en rad intressanta visningar och samtal med konstnärer, författare och konstvetare som tar avstamp i Gösta Adrian-Nilssons liv och konstnärskap.

Se hemsida för kommande programpunkter som uppdateras kontinuerligt. www.sven-harrys.se

Välkomna!