Program: Knäck koden - homoerotisk spaning i GAN:s konst
Med Emil Åkerö
Torsdagen den 25 juli kl 18.00 – 19.00
Pris: Ingår i entréavgiften

Uppvärmning inför Prideveckan och i samband med utställningen Sjömanskompositioner – färgens dramatik och stadens dynamik presenterar vi programpunkten ”Knäck koden - homoerotisk spaning i GANs konst” med Emil Åkerö.

Gösta Adrian-Nilsson levde i en tid där hans kärlek till män var olagligt. I sin konst kunde han dock leva ut och bejaka sin passion för arbetare och matroser, genom sin egensinniga stil. Målningarna rymmer olika kodade symboler som den invigde kunde förstå men som passerade under radarn för allmänheten. I specialvisningen undersöker vi GAN:s konst utifrån just det perspektivet och ser på de queera symboler som finns.

Emil Åkerö är konstvetare och museipedagog med erfarenhet av att jobba med frågor kring identitet, sexualitet och genus. Åkerö är speciellt inriktad på gestaltningar av samkönat begär mellan män och har tidigare visat GAN:s konst på bland annat Norrköpings Konstmuseum.

I samband med utställningen Sjömanskompositioner – färgens dramatik och stadens dynamik presenterar Sven-Harrys konstmuseum en rad intressanta visningar och samtal med konstnärer, författare och konstvetare som tar avstamp i Gösta Adrian-Nilssons liv och konstnärskap.

Se hemsida för kommande programpunkter som uppdateras kontinuerligt. www.sven-harrys.se

Välkomna!