Skolprogram 2021

Sven-Harrys konstmuseum erbjuder visningar för skolklassen - på plats i museet eller digitalt via kommunikationsplattformen Teams.

Visning anpassas efter årskurs och kan skräddarsys efter elever och lärares önskemål. Under våra visningar lär eleverna känna konstverken och de historiska och kulturella sammanhang i vilka de vuxit fram. Genom att betrakta och att tala om konst övas förmågan att formulera tankar i ord, att lyssna på andra och att våga tänka kritiskt. Vi vill erbjuda barn och unga en möjlighet att förstå sig själva och vår omvärld genom konsten.

Aktuell utställning 
Bakom hörnet vindens jojk 9.10 2020 – 22.8 2021

Innehåll: En fördjupning och förmedling av den aktuella samiska utställningen med utgångspunkt i samtidskonsten. Vi fokuserar på de konstnärskap som presenteras i utställningen. Vad är Sápmi? Hur skildras den samiska identiteten?

Fördjupningsmaterial med förslag på kreativt arbete i klassrummet
Ett fördjupningsmaterial för respektive årskurs finns att ladda ner som pdf. Till detta görs även frågeställningar att diskutera kring samt förslag på kreativa övningar som passar att göra på egen hand efter besöket.

Material till åk 4-6
Material till åk 7-9
Material till gymnasiet


Skolvisning

Bokningsbara tider: tisdag-fredag kl 9.30-10.30 eller 10.00-11.00
Längd: 30 minuter visning, 15 minuter frågestund

Pris: 1000 kr/klass