Skolprogram 2021

Sven-Harrys konstmuseum erbjuder visningar för skolklasser, som anpassas efter årskurs och kan skräddarsys efter elever och lärares önskemål. Under våra visningar lär eleverna känna konstverken och de historiska och kulturella sammanhang i vilka de vuxit fram. Genom att betrakta och att tala om konst övas förmågan att formulera tankar i ord, att lyssna på andra och att våga tänka kritiskt. Vi vill erbjuda barn och unga en möjlighet att förstå sig själva och vår omvärld genom konsten. 

Skolvisning

Bokningsbara tider: tisdag-fredag kl 9.30-10.30 eller 10.00-11.00
Längd: 30 minuter visning, 15 minuter frågestund
 
Pris: 1000 kr/klass