Introduktionsvisning av aktuell utställning

Välkommen till en kortare introduktionsvisning av den aktuella utställningen tillsammans med en museivärd. Visningarna är ej avsedda för grupper. Ingen förhandsbokning krävs.

Längd: ca 10 minuter
Vardagar: 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Helger: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

Fotografering är tillåten, utan blixt, ljud- och/eller bildupptagning.

Pris: ingår i entrépriset

Visning av aktuell utställning

Välkommen till en fördjupande visning av den aktuella utställningen tillsammans med en auktoriserad konstguide. Visningarna är ej avsedda för gruppbokningar. Ingen förhandsbokning krävs.

Längd: ca 45 minuter
Fredag och söndag kl. 12.00.

Fotografering är tillåten, utan blixt, ljud- och/eller bildupptagning.

Pris: ingår i entrépriset

 
Visning av konstsamlingen

Sven-Harrys konstsamling visas av våra kunniga värdar, med fokus på konsten, interiören och dess historia.

Längd: ca 30 minuter
Antal: 15 personer
Vardagar: kl. 13.45 
Helger: kl. 11.15 och 15.15
 
Barn över 7 år har möjlighet att gå med sina föräldrar på visningen. 
Fotografering är tillåten, utan blixt, ljud- och/eller bildupptagning.
 
 Pris: 50 kr utöver entrépriset