BOOK TALK: Tomten med Jonas Karlsson, Dragana Kusoffsky Maksimovic och Tommy Kuusela i samarbete med Akt Förlag

Tid: Torsdagen den 30 november kl. 18.00
Pris: Ingår i entrépriset

Skådespelaren Jonas Karlsson, museichef Dragana Kusoffsky Maksimovic och gästcurator Tommy Kuusela samtalar om kulturikonen tomten. Jonas Karlsson läser högt ur sin senaste novell ”Tomten” och signerar böcker på plats i museibutiken. Kvällen är i samarbete med Akt Förlag.

Vänligen observera att det är sittplats i mån av plats.