Mångfald är vår tids modeord. Men hur definierar vi egentligen mångfald och, i förlängningen, olikheter? Och hur har idén om mångfald förändrats över tid?

Gösta Adrian-Nilsson var på sin tid en enfant terrible. Han beskrev sig själv som en outsider, homosexuell och på tvärs mot 1910-talets konstideal med sina modernistiska målningar och subversiva innehåll. Idag, hundra år senare, är budskapet och stilen okontroversiellt.

Forskning visar att vi har svårt för olikheter och att vi dras till människor som har samma värderingar och ideal som oss själva. Men trots att mångfald skaver leder det också till utveckling.

Hur värnar vi den konstruktiva friktion som uppstår i ett pluralistiskt samhälle?

Samtalet arrangeras av Sven-Harrys konstmuseum och Fri Tanke.

Medverkande:
Qaisar Mahmood, författare Den besvärliga mångfalden
Bengt Westerberg, tidigare partiledare Liberalerna
Helena Westin, ordförande KOMM

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och bokförläggare Fri Tanke

Datum: 29 augusti
Tid: 18:00–19:00
Plats: Sven Harrys, Vasaparken
Anmälan: Samtalet ingår i inträdesbiljetten till museet, 120 kr ordinarie och 90 kr student/pensionär
Begränsat antal sittplatser. 

I samband med utställningen Sjömanskompositioner – färgens dramatik och stadens dynamik presenterar Sven-Harrys konstmuseum en rad intressanta visningar och samtal med konstnärer, författare och konstvetare som tar avstamp i Gösta Adrian-Nilssons liv och konstnärskap.

Se hemsida för kommande programpunkter som uppdateras kontinuerligt. www.sven-harrys.se

Välkomna!