Design Talk: Monica Förster 

29  februari 2024
Tid: 18:00

” Av att vistas i naturen (vid havet eller i skogen) kan man få en känsla av att bli uppfylld, och så känner jag för mitt arbete. Att göra projekt är att vara i skapandet, och det är det som driver mig framåt och gör mig lycklig. Jag älskar att gå in i den öppna, organiska processen; en faktabaserad grundsyn, utforskandet av form, material och uttryck, erfarenheten man får av att jobba länge och den magkänsla som behövs för att fatta beslut. Magin efterliknas vid att göra musik – det är något man känner, men inte kan ta på.”

Designern Monica Förster kommer till Sven-Harrys konstmuseum den tjugonionde februari klockan sex för ett Design Talk om hennes visioner och tankar om det omfattande ämnet: design

Texter  utställningen: Clara Block Hane