Foto: Florence Henri

Filmvisning: Franciska Clausen – dansk modernist
Torsdag 17 augusti kl 18
Ingår i entrépriset
 

Redan i början av 1920 tog Franciska Clausen sig ut i Europa för att studera den moderna konsten, först i Berlin sedan i Paris. Gästcurator Anders Wahlgren träffade Franciska i födelsestaden Aabenraa på Sydjylland och som 85-åring ser hon tillbaka på sitt konstnärsliv och berättar vilket motstånd hennes konst mötte i Danmark på 1930-talet. 

Längd: 45 minuter

Kort om Franciska Clausen (1899-1986)
Franciska lämnar sin födelsestad Åbenrå i södra Danmark som sjuttonåring för att börja på konstskola i Weimar, som senare blir konst- och designskolan Bauhaus. Hon kommer till Berlin där hon målar sina första abstrakta verk och söker sig sen till Fernand Léger och Académie Moderne i Paris. Clausen inspireras av olika maskiner och bygger upp sina bilder med hjälp av geometriska former, som blir viktigare än själva motivet. När hon träffar Piet Mondrian radikaliseras hennes konstsyn i en mer neoplastisk anda.