Silkesmaskar och Augmented Reality: En presentation om blommor, teknik och digital flora

Ett utforskande av en symbios mellan människan, växtlighet och virtuell samexistens, där odlade former av organiskt utsmyckade textilier, digital teknik och människa upptäcker varandra och växer tillsammans.

Linda Nurk och Jonas Johansson använder inte bara odlade material med dagens tillgängliga teknik, utan låter också organismerna fortsätta växa i det digitala - både som ett gränsöverskridande mellan organiskt och digitalt, men också för att visa futuristiska potential. Genom mönsterigenkänning och augmented reality (AR) ger de odlade textila verk ett fortsatt liv i en digital trädgård.

Jonas och Linda har tidigare visat ett samarbetade under London Design Festival 2019 på utställningen Biodesign Here Now.

Artist talk med Linda Nurk och Jonas Johansson
Torsdag 10.9 kl 18.00-18.45
Mediarummet, längst ned i museet

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer och har vidtagit åtgärder för att möjliggöra genomförande av programpunkter.