Foto: Jesper Ulvelius

Foto: Tord-Rikard Söderström

Foto: Jesper Ulvelius

Ett värdefullt skrin för konsten

Det är innehållet – konsten – som gör byggnaden offentlig.
Omslaget är bara en annons ”
       Anna Höglund/arkitekt/Gert Wingårdhs arkitektkontor

”Jag ser huset mer som en skulptur. Där byggnaden dels är en form, dels material, Här ligger hela min drivkraft att sammanföra skönhet och kvalitet i ett bostadsbygge, då kultur och kvalitet är långsiktiga frågor. Vi måste bygga hus som kan hålla i tre hundra år, minst, precis som ett konstverk”
Sven-Harry Karlsson.

Ytan på fasaden består av samma legering som den svenska 10 kronan. På håll skiner det som ett smyckeskrin, vars främsta uppgift är att skydda sina juveler, bakom solida plåtar av metall. Sven-Harry Karlsson, mannen bakom bygg- och bostadföretaget Folkhem, lät uppföra huset 2011. Byggnaden utgör idag ett landmärke mitt i Vasaparken och innehåller hans livslånga intresse för arkitektur och konst.

Ritningen är utförd på Gert Wingårds arkitektkontor i samråd med Sven-Harry. Byggnaden har dubbla funktioner – bostäder och kultur – och fungerar separat från varandra med sina skilda entréer från Eastmansvägen. Kronan på taket är en parafras av hans tidigare hem Ekholmsnäs på Lidingö.