Visning: Jakten på den mekaniska baletten
Torsdag 24 augusti
Ingår i entrépriset

Gästcuratorn Anders Wahlgren berättar om sitt projekt då Fernand Légers kortfilm Ballet Mécanique synkroniserades för första gången med George Antheils musik. En världpremiär som skedde i Berlwaldhallen 1991. Musiken var komponerad för två pianister, självspelande piano och nio slagverkare 1926. Efter långvarigt letande hittade Wahlgren pianorullarna, som visar han upp. Efteråt får vi se hans dokumentärfilm om detta spännande projekt.