Konstens moder
Konsert – Folkmusik med Kungl. musikhögskolan

Lyssnar man finns det en tydlig musikslinga mellan 1930-talets ”Humanitet – konstens kraft i svåra tider” till höstens konserter på Sven-Harrys konstmuseum med studenter och lärare från Kungl. Musikhögskolans folkmusikinstitution.

Det börjar med Bror Hjorth (1894-1968), en av utställningens konstnärer. Han brann för musiken, framförallt folkmusiken som var en viktig del i hans liv och konstnärskap, och menade att musik är konstens moder. Det satt sina spår. Sonen Ole Hjorth (1930-2021) gick i lära hos mästerspelmannen Hjort Anders och blev med tiden en av landets främsta och prisade spelmän. Ole var även initiativtagare till folkmusikutbildningen på Kungl. Musikhögskolan, en institution som årligen har över 40 studenter.

I höst presenterar Sven-Harrys konstmuseum folkmusiken i samarbete med Kungl. Musikhögskolan. Vid två konserter spelar studenter tillsammans med sina lärare Emma Reid och Sven Ahlbäck som i sin tur har fått lära sig av Ole Hjorth. Under höstens konserter kommer musik spelas solo, duo och i mindre ensemble, på stråk och viola. Allt som spelas har anknytning till Ole Hjorth.
 
Datum och tid:
Tisdag 6/9 kl 17.30
Torsdag 8/9 kl 18.00 

Pris:
Entrépris + 50kr extra
 
Emma Reid 
Emma Reid växte upp i nordöstra England och började spela fiol vid tre års ålder med sin svenska mor. Flyttade till Stockholm vid 18 års ålder för att studera svensk folkmusik för Ellika Frisell och Sven Ahlbäck vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. 2006 blev hon Päkkos Gustaf stipendiat och Riksspelman på Bingsjölåtar.
 
Sven Ahlbäck 
Sven Ahlbäck, fil.dr, spelman och professor vid Institutionen för folkmusik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han är riksspelman (1976) i traditionen efter gästrikespelmannen Anton Jernberg men under sin studietid på Kungl. Musikhögskolan spelade han för Ole Hjorth. Ahlbäck, ledamot för Kungl. Musikaliska akademin har varit tongivande i svensk folkmusik sedan 1980-talet och gett ut skivor, forskningsartiklar, pedagogiskt material mm.