Foto: Jesper Ulvelius

Foto: Tord-Rikard Söderström

Foto: Jesper Ulvelius

Ett värdefullt skrin för konsten

Det är innehållet – konsten – som gör byggnaden offentlig.
Omslaget är bara en annons ”
       Anna Höglund/arkitekt/Gert Wingårdhs arkitektkontor

”Jag ser huset mer som en skulptur där byggnaden dels är en form, dels material. Här ligger hela min drivkraft att sammanföra skönhet och kvalitet i ett bostadsbygge, då kultur och kvalitet är långsiktiga frågor. Vi måste bygga hus som kan hålla i tre hundra år, minst, precis som ett konstverk”
Sven-Harry Karlsson.

Ytan på fasaden består av samma legering som den svenska 10-kronan. På håll skiner det som ett smyckeskrin, vars främsta uppgift är att skydda sina juveler bakom solida plåtar av metall. Sven-Harry Karlsson, mannen bakom bygg- och bostadföretaget Folkhem, lät uppföra huset 2011. Byggnaden utgör idag ett landmärke mitt i Vasaparken och innehåller hans livslånga intresse för arkitektur och konst.

Ritningen är utförd på Gert Wingårds arkitektkontor i samråd med Sven-Harry. Byggnaden har dubbla funktioner – bostäder och kultur – och fungerar separat från varandra med sina skilda entréer från Eastmansvägen. Kronan på taket är en parafras av hans tidigare hem Ekholmsnäs på Lidingö.