Nationalstaten - ett försvarstal

Krig, migration, digitalisering, globalisering är exempel på rörelser i samtiden som utmanar nationsgränser. Kartor är inte statiska och den korta fred vi upplevt i Europa de senaste 30 åren är en historisk anomali. Frågor om landsgränser och nationstillhörighet har gett upphov till två världskrig och en järnridå.

Nationalismen som politisk ideologi har en mörk historia, men begreppet är vida omtvistat och föga entydigt. Finns det fler sätt att tolka nationalismen?

Allt fler röster höjs nu för en liberal nationalism, vars nationella gemenskap inte definieras i etniska eller religiösa termer, men som samtidigt betonar nationen som den politiska gemenskapens grund. 

Välkomna på ett samtal om liberal nationalism och nationalstatens roll i fungerande demokratier. Samtalet utgår från utställningen Humanitet – konstens kraft i svåra tider och Björn Östbrings essä Nationalstaten.

Medverkande:
Björn Östbring, fil. dr i statsvetenskap vid Lunds Universitet, aktuell med Nationalstaten (Fri Tanke 2022)

Gina Gustavsson, docent i statsvetenskap vid Uppsala Universitet, aktuell med Du gamla, du fria (Kaunitz-Olsson 2021)

Katarina Barrling, docent i statsvetenskap och skribent, aktuell med Saknad (Mondial 2022)

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD Fri Tanke.

 

Datum: 25 augusti
Tid: 18.00-19.00. Signering efteråt.
Pris: Ingår i entrépriset