“På språng mot det nya” – Fernand Léger och Svenska Baletten
Torsdag 1 juni kl 18-19
Ingår i entrépriset

Museichef Erik Mattsson berättar om Fernand Légers samarbete med Svenska Baletten och om hur koreografin, kostymerna och scenografin förhöll sig till varandra. Vad tyckte egentligen dansarna om att dansa i de modernistiska scenskapelserna och vad gav pressen och publiken för betyg?

Fernand Léger gjorde två kubistiska baletter tillsammans med Jean Börlins och Rolf de Marés danskompani Svenska Baletten. Skating Rink (1922) utspelade sig på en rullskridskobana medan Världens skapelse (1923) berättade om människans ursprung i Afrika. För de unga dansarna i kompaniet innebar den modernistiska inriktningen också att koreografierna var av nya slag. Dansarna uppträdde inpackade i stora kostymer eller helt dolda bakom dekorelement – en ovan upplevelse för de klassiskt skolade dansarna. En av dansarna skrev i sin dagbok att Skating Rink var ”långt ifrån balett” och att Légers kostymer var ”fula”. De tendenser till avhumanisering som fanns inom modernistisk scenkonst under 1900-talets första decennier var uppenbarligen inte alltid så populär bland aktörerna.