Redaktionsmöte, fotograf Agnes Hebert Jagrelius. Mänsklighet 2, omslag av Bror Hjorth, Clartés förlag, 1934.

Samtal Humanitet
När stövlar dansa på vulkaner*
Ett samtal om konstnärligt motstånd i tider av krig och repression

Publikationen Humanitet gavs ut 1933 som en reaktion på nyheten om nazisternas maktövertagande i Tyskland. Bakom Humanitet stod dåtiden stora konstnärer.
Nästan hundra år senare ekar samma budskap i en tid där krig och totalitära vindar återigen hotar demokratier och den konstnärliga friheten. Det som nu sker i Ukraina, Belarus och Kina engagerar återigen konstnärer, författare och intellektuella. 

Men vilka strategier används idag och vilka former av aktioner är möjliga? Vad innebär humanitet i dag?

Medverkande under kvällen är Ellen Nordmark och Saga Wallander, tidskriften Kritikers redaktörer som berättar om arbetet bakom det hyllade numret Kritiker 63 я выходжу / [ja v ’ɨ x o ʤ ʊ] / Jag går ut. Ett omedelbart och kollektivt svar på det krympande utrymmet för litteratur, demokrati och frihet i förtryckets Belarus.
I samtalet deltar även Paulina Sokolow, utställningens curator och Ola Larsmo, författare och styrelseledamot i internationella PEN.
Moderator: Kholod Saghir, chefredaktör PEN/Opp, Svenska PEN.

Introduktion av Dragana Kusoffsky Maksimović, museichef och Hanna Nordell, verksamhetschef Svenska PEN.

Datum: Torsdag 1/9
Tid: 18.00
Pris: Ingår i entrépriset

Programmet är ett samarbete mellan Sven-Harrys konstmuseum och Svenska PEN.


 

Om kvällens medverkande
Paulina Sokolow, konstvetare, kommunikatör och curator för utställningen Humanitet – konstens kraft i svåra tider.

Ola Larsmo, författare och styrelseledamot i internationella PEN. Larsmo medverkar i utställningskatalogen till Humanitet – konstens kraft i svåra tider med texten ”Invaggad i osäkerhet. Humanitet som trots”.

Ellen Nordmark, poet. Hennes första diktsamling Cor ne edito / edit / Chili con Carne utkom 2021.Tillsammans med Saga Wallander utgör hon redaktionen för Kritiker #63 "я выходжу / [ja v ’ɨ x o ʤ ʊ] / Jag går ut" på tema Belarus.

Saga Wallander, poet, samordnare och ansvarig utgivare för tidskriften Kritiker. Tillsammans med Ellen Nordmark utgör hon redaktionen för Kritiker #63 "я выходжу / [ja v ’ɨ x o ʤ ʊ] / Jag går ut" på tema Belarus.

Kritiker 63 я выходжу / [ja v ’ɨ x o ʤ ʊ] / Jag går ut har tema Belarus och består till stor del av översättningar av belarusiska poeter, författare och litteraturvetare. En del av de översatta dikterna producerades under en översättnings-workshop i Malmö i december 2021, där sex nordiska och sex belarusiska poeter översatte varandra med hjälp av Dmitri Plax, svensk-belarusisk översättare och författare, och Hanna Komar, belarusisk poet. Numret består också av en rad essäer som på olika vis behandlar belarusisk litteratur och historia. Bland andra medverkar Ylva Gripfelt, Marina Hobbel, Ulyana Veryna, Inga-Lina Lindqvist och Maryja Martysevic.

Kritiker är en litteraturtidskrift på de nordiska grannspråken danska, norska och svenska. I Kritiker är nordiskhet under ständig omprövning och litteraturen och kritiken utgör en dynamisk enhet. Tidskriftens värdegrund innefattar intersektionella, antirasistiska och HBTQI-perspektiv. Kritikers redaktionsråd har medlemmar i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Tidskriften utkommer med 4 nummer om året, där varje nummer skapas av en unik redaktion, vilket gör tidskriften unik när det kommer till tematisk bredd. 

* Titeln på samtalet är ett citat från Harry Martinsons text ”LIVET OCH STÖVELN”, Mänsklighet nr 1, Clartés förlag, 1934

Bild
Redaktionsmöte, fotograf Agnes Hebert Jagrelius.
Mänsklighet 2, omslag av Bror Hjorth, Clartés förlag, 1934.