Foto: Kristoffer Hellman

Foto: Kristoffer Hellman

“Konst, kropp och maskin” – specialvisning med Emil Åkerö
Torsdag 3 augusti kl 18-19
Ingår i entrépriset

Hur kodades samkönade begär under 1920-talets omvälvande decennium? Framtidstro och teknikoptimism påverkade synen på både kroppen och dess gestaltning inom konsten.

I samband med Stockholm Pride fördjupas utställningen Konst + Maskin – Utmanarna under 1920-talet med specialvisningen "Kropp, konst och maskin". Fokus är på kroppens gestaltning i relation till maskinerna i utställningens konstverk. Kvällen berör blick, begär, ideal under 1920-talet, fantastiska möten mellan kropp och maskin och vad det säger oss idag.

Emil Åkerö är konstvetare och museipedagog med erfarenhet av att jobba med frågor kring identitet, sexualitet och genus. Åkerö är speciellt inriktad på gestaltningar av samkönat begär mellan män och har tidigare visat på utställningar som Sjömanskompositioner – färgens dramatik och stadens dynamik, med pionjären Gösta Adrian-Nilsson, på Sven-Harrys konstmuseum 2019.