HUMANITET -konstens kraft i svåra tider
8 apr—11 sep 2022

Vårens utställning på Sven-Harrys konstmuseum ger en drabbande återblick på 1930-talet och fyra av seklets mest folkkära konstnärer: Vera Nilsson, Sven Xet Erixson, Bror Hjorth och Albin Amelin. Utställningens epicentrum är en samling illustrationer som gavs ut 1933 i form av publikationen Humanitet - ett varnande upprop ifrån konstnärerna som i bilder som vittnade om fascismens grepp om Europa och det pågående hotet mot demokratin. Genom konstnärernas direkta bildspråk, skarpa iakttagelseförmåga och vilja att göra skillnad, blev deras verk viktiga bidrag till dåtidens offentliga samtal och en uppmaning att ta ställning.

Läs mer