Från vänster: Ylva Ogland, Meta Isæus-Berlin, Karin Mamma Andersson, Maria Hall, Sonja Larsson, Eva Kerek. Obs: Åsa Larsson saknas på kortet. Foto Therese Sheats

Åsa Larsson "Stilleben med Nasse och skelett", 2007. Foto: Per Myrehed. Obs bilden är beskuren

Detalj ur: Ylva Ogland "Unconscious With Chessman Shadow" 2009. Foto Boris Kirpotin Athens Greece

Karin Mamma Andersson "Ruin" 2010. Foto: Inka Lindergård / Galleri Magnus Karlsson. Obs bilden är beskuren

Maria Hall "Syskonen" 2011. Skulpturer av Nils Möllerberg, ca 1927 – 1938. Foto Noak Lönn

Sonja Larsson "Förklaring" 2009-2011. Obs bilden är beskuren. Foto Per Myrehed

Eva Kerek "Flickan som ligger i soffan" 2010. Foto Per Myrehed. Obs bilden är beskuren

Meta Isæus-Berlin "Flytta hemifrån" 2011. Obs bilden är beskuren. Foto Per Myrehed

Verk ur sju väsenskilda konstnärskap

Utställningen Sju stipendiater är en samlingspresentation vid Sven-Harrys Konstmuseum. Den innehåller verk av de konstnärer som sedan starten 2001 till år 2009 tilldelats stipendium ur Byggmästare Sven-Harrys Konst- och Bostadsstiftelse.

Den avlöser utställningen med Lars Kleen, innevarande års stipendiat och museets förste utställare. Utställningen består av verk ur sju väsenskilda konstnärskap. Den saknar tematik, och kan i stället ses som små presentationer av var varje konstnär befinner sig i dag, konstnärligt sett.

Merparten av verken har inte visats i Stockholm och är med få undantag tillkomna de senaste åren. Redovisningen av dessa konstnärskap blir en historik över stiftelsens ambitioner inom det konstnärliga fältet, innan de manifesterades i huset. För vad de alla har gemensamt är att de vid en viss tidpunkt, blivit sedda i processen att artikulera vad man uppfattat vara stiftelsens ändamål.

I stiftelseförordnandet framhävs stiftarens intresse för byggnation, arkitektur, boendemiljö, måleri och skulptur och därmed sammanhängande konstformer. Där ryms en möjlighet att verka för att framhålla och främja kvalitet, inom såväl byggande som konst. Och hur främjar man kvalitet i konst och byggande? Att lyfta fram något kan bidra till att påverka synen på kvalitet, då ju kvalitet i mångt och mycket är en social konstruktion. Att skapa uppmärksamhet i en vidare krets, ge utrymme för en företeelse eller aktör att för en stund bli sedd, kan vara ett redskap att bearbeta denna sociala överenskommelse och därmed påverka själva kvalitetsbegreppet. Utdelandet av ett stipendium bidrar också till en kvalitetssäkring av stiftelsens egen verksamhet. En chans att vartannat år reflektera över sitt syfte, formulera vad man ser som ett positivt eller nytänkande bidrag inom ett konstnärligt område. Då blir det arkitektoniskt sköna eller funktionella och människoanpassade en självklar måttstock. Inte minst med tanke på stiftarens bakgrund, genom ett livs verksamhet inom byggandet, ofta på hantverksmässig grund, av vackra och funktionella hem. Där har olika materials funktion och estetik varit viktiga inspirationskällor. 

2011-06-20 Dagens Nyheter
Sven-Harry visar sina stipendiater

2011-06-17 SVD Kultur
Vilka är syskonen på Sven-Harrys, Maria Hall?