Detalj ur: Astrid Kruse Jensen "Within the landscape" #08

Detalj ur: Astrid Kruse Jensen "Disappearing into the past" #60 2010

Fotograf: Per Myrehed

Fotograf: Per Myrehed

Within The Landscape

Sven-Harrys konstmuseum presenterar den danska bild- och fotokonstnären Astrid Kruse Jensen som aldrig tidigare har ställt ut i Sverige.

I utställningen Within The Landscape visas huvudsakligen fotografier, men även skulpturala objekt samt videoverket The House Inside Her av Pernille Rose Grønkjær och Astrid Kruse Jensen.

Det är det okontrollerbara som fascinerar Astrid Kruse Jensen. Hon fotograferar med en polaroidkamera som inte ger möjlighet att återge en exakt skärpa av motivet. Dessutom använder hon sig av utgångna polaroidfilmer vilket gör att den kemiska processen blir oförutsägbar och helt och hållet styr verkens uttryck.

Motivvalen är inte extraordinära men skönheten i vardagsberättelsen och opretentiösa landskap lyfts fram i en till lika delar poetisk som surrealistisk ton. Verken framstår på en gång måleriska och typiskt fotografiska.

Under utställningen visas även en filmad intervju med Astrid Kruse Jensen, som producerats av Louisiana Channel Film.

Se intervjun med Astrid Kruse Jensen här

Under utställningen har vi haft en tävling där man kunde vinna ett årskort på Sven-Harrys konstmuseum! Tävlingen gick ut på att lägga upp en bild på Instagram med temat ”Within The Landscape”, beskriva den kort och hashtagga #withinthelandscape. Vi gratulerar vinnaren som blev Britt (@brsol) som på ett eget sätt tolkat temat och även motiverat detta. Se bidraget här

Skrivet om utställningen:

30 mars 2014 - Tidningen Kulturen
En nödvändig inblick i Astrid Kruse Jensen konstnärskap

26 mars 2014 - Omkonst
Minnet som fotografisk process

26 mars 2014 - SVD
Polaroidens brister som effektivt stilgrepp