Detalj ur: Astrid Kruse Jensen "Within the landscape" #08

Detalj ur: Astrid Kruse Jensen "Disappearing into the past" #60 2010

Fotograf: Per Myrehed

Fotograf: Per Myrehed

Det okontrollerbara fångar konstnärens intresse

Den danska konstnären Astrid Kruse Jensen (f. 1975) bjuder med betraktaren på en resa i en visuell erinring, som med poetisk realism balanserar mellan minnet och det undermedvetna. Utställningen på Sven-Harrys konstmuseum presenterar konstnärens senaste fotoserier: Disappearing Into The Past och Within The Landscape. Till bägge serierna har konstnären använt sig av en gammal polaroidkamera och utgången film så att själva framkallningsprocessen blir oförutsägbar. Det är i synnerhet det okontrollerbara som fångar konstnärens intresse eftersom hon tidigare har arbetat med det tekniskt fulländade fotografiet. Men i sina senaste verk låter hon kemikalierna tränga in och påverka den slutgiltiga utformningen. På fotografierna framträder inte enstaka områden av motivet, medan andra är kraftigt påverkade av kemikalierna. Till sist lägger kemikalierna en drömmande slöja över hela bilden. Ett abstrakt motiv uppstår ovanpå ett motiv som i sig själv är figurativt och därigenom skapas ett slags dubbelmotiv.

Astrid Kruse Jensen är en av Skandinaviens mest framstående fotobaserade konstnärer. Hon har ställt ut hemma i Danmark och utomlands, från Stedelijk Museum i Holland till Statmuseum Schleswig i Tyskland, medan man i Danmark kan nämna museer som BRANDTS Museet for Fotokunst, konstmuseet ARoS och nu senast på KUNSTEN Museum of Modern Art i Aalborg. Med sina verk lyckas Kruse Jensen förflytta fotografiet, in i ett konstnärligt pittoreskt fält. Både i de två utställda serierna såväl som i tidigare projekt tematiseras mötet mellan det främmande och det välbekanta – det verkliga och det inbillade. Det uppstår en poetisk förskjutning av verkligheten som ger fantasivärlden en möjlighet att tränga sig in i verkligheten. 

Serien Disappearing Into The Past spelar på tvetydigheten mellan det drömska och det sorgsna. Den har skapats i de svenska skogarna som kontrast till Within the Landscapes öppna hedlandskap vid den danska Nordsjön. Polaroidfilmens föråldrade karaktär ger verken en historisk prägel, som en glimt bakåt i tiden. På utställningen visas dessa två serier i en ny och enhetlig kombination – som ett glödande skogsbryn, som dels har den öppna slätten med en oändlig horisont och enorm himmel, och som dessutom möter en mörk mystisk skog där man kan gömma sig och drömma sig bort.

Utställningen avslutas med konstfilmen The House Inside Her. Verket har ingen egentlig narrativ handling utan överlämnar sig till en poetisk bilddikt där betraktaren själv skapar sammanhang och betydelse. Handlingen har förflyttats från det klassiska berättandet in i den kvinnliga huvudpersonens medvetande – in i ett hus med mörka gångar och rum där vattnet droppar ner och med en längtan ut till det öppna grönskande landskap som breder ut sig, vilket utspelas bakom husets palatsfönster. Resultatet är en sinnlig och förförisk tablå som svävar mellan dröm och verklighet. Den sinnliga upplevelsen manifesteras i form av träkonstruktioner som placerats ut i utställningslokalen. Varje konstruktion är antingen på väg att sjunka ned i golvet eller växa fram. De provisoriska konstruktionerna efterliknar formen på hus, men är slutna som minnet, oproportionerliga och griper tag i betraktaren. Tillsammans bildar de ett landskap, A Landscape Of The Past.

 Julie Quottrup Silbermann