Axel Sjöberg stipendiaten Ulrika Sparre. Foto: Per Myrehed

Axel Sjöberg stipendiaten Martin Tebus Karlsson. Foto: Per Myrehed

Axel Sjöberg stipendiaten Martin Tebus Karlsson. Foto: Per Myrehed

Axel Sjöberg stipendiaten Frida Tebus. Foto: Per Myrehed

Martin Tebus Karlsson. Foto: Per Myrehed

Martin Tebus Karlsson. Foto: Per Myrehed

Frida Tebus. Foto: Frida Tebus

Ulrika Sparre. Foto: Ulrika Sparre

Ulrika Sparre. Foto: Ulrika Sparre

Axel Sjöberg stipendiet 

Sedan mitten av 1980-talet har Axel Sjöbergs hus på Långviksskär omvandlats till bostad för Skärgårdsstiftelsens Axel Sjöberg-stipendiater. Stipendiet delas varje år ut till konstnärer, författare eller fotografer och som verkar i Sjöbergs anda. I samband med pågående utställningen visas verk av konstnärerna Martin Karlsson Tebus, Ulrika Sparre och Frida Tebus, samtliga stipendiater 2016. De har på olika sätt genom sin stipendievistelsen på Långviksskär studerat platsens natur, kultur, historia och samtid.

Juryns motivering: 

Ulrika Sparre
”2016 års Axel Sjöberg-stipendium tilldelas Ulrika Sparre. Med sin nyfikenhet och sitt mångsidiga konstnärskap har hon utforskat allt från den svenska stenen till individens förhållande till kollektivet. Hon undersöker det djupt mänskliga och hennes konst reflekterar över jaget, människan och politiken. Hon ger sig rakt in i kärnan av de olika ageranden och beteendemönster som tillsammans utgör våra liv. Det är med glädje vi vill ge henne möjligheten att tillbringa en sommar på Långviksskär, och därmed inspireras av Stockholms skärgård.”

Martin Karlsson Tebus & Frida Tebus
”2016 års Axel Sjöberg-stipendium tilldelas Martin Karlsson Tebus och Frida Tebus. Detta konstnärspar bygger broar mellan olika discipliner och har på ett nyskapande sätt – både tillsammans och var och en för sig – utforskat människans relation till naturen och till det gudomliga, samt kopplingarna mellan historia och nutid. Många av deras verk har naturen som tema eller klangbotten och det är med glädje vi vill ge dem möjligheten att utforska det yttersta havsbandet.”

 Läs mer om stipendiet här. eller här

Verken

Ulrika Sparre:
undersöker villkoren för mänsklig existens och vårt sökande efter sanning. Videoverket Ear to the Ground återspeglar hur konstnären genom sina sinnen möter skärgårdens stenlandskap. Ulrika Sparres konstnärskap belyser frågeställningar som kretsar kring behovet av sanning och existentiella frågeställningar om tro och identitet i ett sekulärt samhälle. Utplacerade kontaktmikrofoner under ruinen av Axel Sjöbergs ateljé har plockat upp ljudet från en stenhäll. Ljudverket 59°08’47.0”N 18°47’52.8”Ö återger oanade ljud som uppstår genom vibrationerna som stenen avger och som är ohörbara för oss människor. Genom att arrangera och placera stenar i olika formationer uppkommer relationer av immateriella former och energier. Läs mer om Ulrika här

Frida Tebus: 
Långviksskär 5,16 kvm är en serie av sex kvadratiska reliefer i olika format skapade efter ytstrukturer från Dynggrundet som är en del av  Gammelman på Långviksskär. På Gammelmansudden arbetade även Axel Sjöberg en gång i tiden. Men där Sjöberg blickade ut valde jag istället att stirra ner i marken, och åstadkommer på så vis en annan typ av landskapsmåleri. Relieferna avbildar strandklipporna med dess geologi och flora, som dokumentära utsnitt och samtidigt måleriska kompositioner. Materialen består av det som en gång självt kommit ur naturen, pappersmassa, sand, jordpigment etc. Läs mer om Frida här

Martin Karlsson Tebus: 
Utan titel (utsikter från Axel Sjöbergs hem och ateljé på Långviksskär) är en serie av ett tjugotal främst mindre målningar. Utgångspunkten är den lokala traditionen där fiskebönderna år från år övertog fiskevatten och jordbrukstäppor från varandra. Denna tradition har jag överfört till landskapsmåleriet där motiven har övertagits från Sjöberg. Mer specifikt är det utsikter från huset som var hans hem och vyer från den plats där hans ateljé en gång stod. Mina målningar gjorde jag på gammalt funnet material från Axel Sjöbergs vind och uthus. I det har jag kopplat an till ytterskärgårdens kultur av återbruk, som även blev ett sätt att närma mig honom på.
 Läs mer om Martin här