I utställningen ​Bakom hörnet vindens jojk​ kan ett avlägset och samtidigt närbeläget geografiskt och kulturellt landskap förnimmas – Sápmi. I likhet med jojkens metaforiska sätt att vara, istället för att beskriva, tar utställningen plats som motvikt till ett förenklat och inte sällan stereotypt sätt att skildra “den andre”. Som delar av en känslomässig helhet visas konst av samiska bildkonstnärer som var för sig återger en hel värld - föränderlig och ogripbar. 

Cureras av Carola Grahn och Maria Ragnestam

 

Titeln på utställningen är en dikt av Inghilda Tapio ur samlingen "Inte för det att", 2001.
Foto: Lada Suomenrinne