Carl Fredrik Hill & Fanny Churberg - mot ett nytt landskap
19 april – 15 september 2024

Sven-Harrys konstmuseum visar under våren och sommaren 2024 unikt nordiskt landskapsmåleri från 1800-talet med två av tidens mest banbrytande konstnärer, Carl Fredrik Hill (1849 - 1911) och Fanny Churberg (1845–1892).  Båda förde en kamp, om än på olika sätt ­ – att förverkliga sina konstnärsambitioner och få publikens erkännande. 

Finska Fanny Churbergs dramatiskt återgivna och expressiva landskap i starka färger möter Carl Fredrik Hills djupt personliga, skimrande och förexpressionistiska måleri i utställningen. Under en intensiv och kreativ period befann de sig i Frankrike för att gestalta Fontainebleauskogens yppiga natur. Med inspiration från några av Barbizonskolans förgrundsfigurer, Corot, Rousseau och Courbet, utvecklade de en helt ny typ av landskapsmåleri.

På Sven-Harrys konstmuseum sammanförs de besläktade, men starkt personliga konstnärskapen innan de båda på olika sätt upphör med sitt måleri. Fanny Churberg, i skuggan av sina manliga konstnärskollegor, avslutar sin karriär abrupt och Carl Fredrik Hill som olyckligt går in i en svår sjukdomsperiod.