Audrey Hepburn, vid inspelningen av "My Fair Lady" 1963. Foto: Cecil Beaton. ©The Cecil Beaton Studio Archive at Sotheby’s

Utställningen med bild av Audrey Hepburn, vid inspelningen av "My Fair Lady" 1963. Foto: Per Myrehed.

Cecil Beaton, 1963. ©The Cecil Beaton Studio Archive at Sotheby’s

Ingrid Bergman, 1958. Foto: Cecil Beaton. ©The Cecil Beaton Studio Archive at Sotheby’s