Foto: Carl Bengtsson/Skarp

Foto: Carl Bengtsson/Skarp

Foto: Carl Bengtsson/Skarp

Framtida utblick - Sverige

Våren 2017 inledde Sven-Harrys konstmuseum ett samarbete med modeutbildningen på Beckmans Designhögskola. Tanken var att inför den kommande utställningen Couturens hemligheter låta studenterna i årskurs 2, under ledning av designern Pär Engsheden, genomgå en kurs i couture för att förstå det hantverk och kreativitet som ligger bakom.

Studenterna fick, tack vare en generös donation från Bengt Julins Stiftelse, möjlighet att arbeta i exklusiva material. Syftet med kursen var att varje student skulle skapa en egen kreation, framställd efter couturens designprocess. 

Utgångspunkt för kreationerna var tre teman: 

  • Pionjärer / Starka kvinnor. 
  • Celebritet / Media. 
  • Hållbarhet / Enkelhet. 

Förutom att skapa en kreation fick studenterna i uppgift att formulera sina tankar runt sina plagg och de visioner de ville lyfta fram i sitt skapande samt att fundera på vad couture kan vara i framtiden. Nedan redovisas dessa tankar.

 

AMANDA BORGFORS MÉSZÁROS 

beckamnsam.jpg

Tema: Hållbarhet / Enkelhet

I capture time and motion. I capture awarness.

Enkelhet är något jag eftersträvar i skapandets process; där existerar inte dess motsats, utan enkom utmaningar. Enkelhet i detta projekt speglar evigheten, den reflekterar tid och rum. I min gestaltning lämnar jag utrymme för betraktelse av evighet, genom sin enkla men komplexa form är den ständigt i rörelse. I ögonblicket där det vardagliga rörelsemönstret förevigas, har jag fångat tiden och rummet. En tid och ett rum jag flyttar från samtiden, in i framtiden.

Hur uppfattar du begreppet haute couture?

Couture har för mig alltid varit laddat med mycket positiva känslor, det utmanar min sensibilitet och kreativitet.  I couture får jag drömma på ett sätt som känns innovativt och nervkittlande.

Couture och hantverk, handens verk, är nära sammankopplat. Hur ser du på behovet av mera inslag av handens verk i framtiden?

Den mänskliga handens verk i relation till den digitaliserade handen är något jag tror kommer att fortsätta utveckla vårt sätt att hantverka i framtiden.

Det mänskliga och fysiska mötet med hantverk är något jag finner väldigt tillfredsställande. Samtidigt vill jag bidra till utvecklingen av det digitala hantverket om det möjliggör för hållbara och innovativa lösningar för mig som kreatör.

Couture är även nära sammankopplat med den individuella kroppen. Hur ser du att couture möjliggör att i designprocessen arbeta med andra kroppsideal än de nu rådande?

Jag ser couture som ett mycket aktuellt arbetssätt där utforskandet av kroppstyper möjliggör för skapandet av nya plagg, proportioner, materialval och innovationer. Funktion och reaktion i plagg blir på detta sätt mycket aktuellt och öppnar upp nya vägar för mitt sätt att skapa för kroppen.

Skulle du kunna tänka dig att jobba med mode som har en couture-liknande form?

Ja, jag ser hantverk, innovation och den individuella kroppen som en grund i mitt sätt att arbeta. Jag skulle vilja jobba med visionärt hållbart mode där hantverk, undersökande av variation och proportion i plagg är överordnat massproduktion.

 

ANASTASIA JANSÄTER  

beckamnsan.jpg

Tema: Pionjärer - Starka kvinnor

Precis som den första kvinnan i rymden, pionjären Valentina Tereshkova, är den moderna kvinnan i många situationer i behov av en skyddsdräkt. En dräkt som skyddar henne mot alla de former av negativ strålning som hon utsätts för, när hon orädd tar hon sig an nya utmaningar.  Men i motsats till den första kvinnan i rymden, flyter inte den moderna kvinnan runt ensam i viktlöshet, tvärtom. Tyngdkraften håller henne kvar på jorden i ett fast grepp, omringad av åskådare som bedömer hennes steg och framsteg.

Hon behöver mer än bara skydd mot strålning, när hon själv strålar. Hon behöver styrka. Hon behöver utstrålning. Hon behöver en pionjärsdräkt.

Hur uppfattar du begreppet "haute couture", har det betytt något för dig eller påverkar dig då det gäller din syn på mode?

Haute couture uppfattar jag som luxuöst och unikt, skapat med yttersta noggrannhet för detaljer. Den här högsta formen av mode har haft en mycket stor inverkan på mig. När jag var liten och såg en av Valentin Yudashkin's couture-kollektioner, var då jag bestämde mig för att bli designer. Och nu, ett par årtionden senare, sitter jag själv och lägger ner timmar på små detaljer för att uppnå perfektion. Drömmen om aftonklänningar kanske har ändrats, men allt som jag gör kommer från den gnista som tändes för så många år sedan.

Couture och hantverk, handens verk, är nära sammankopplat. Hur ser du på behovet av mera inslag av "handens verk" i framtidens mode?

Vad tror jag om handens verk i framtiden? Jag älskar verkligen att lägga ner min själ i det jag gör, men jag inser att det kommer med en prislapp. Ett så pass högt pris att det endast blir tillgängligt för en väldigt liten målgrupp. Jag är säker på att det alltid kommer att finnas ett behov för couture och individuella plagg, men jag tror inte att målgruppen kommer att bli större i framtiden, såvida vi inte hittar ett sätt att minska mängden arbete, alternativt minska på slutpriset. Risken med att pressa ned priserna är dock att det får en negativ effekt för de som utför arbetet såsom sänkta löner och förmåner, samt att ett sänkt pris kanske suddar ut lyxstämpeln som idag kännetecknar couture.

Couture är även nära sammankopplat med den individuella kroppen. Hur ser du att couture möjliggör att i designprocessen arbeta med andra kroppsideal än de nu rådande?

Couture sammankopplas ofta med rådande kroppsideal men det finns inget i designprocessen som kräver bestämda kroppsformer. Tvärtom, jag anser att formpassning direkt på bäraren eller ett skissarbete tillsammans med den som ska bära plagget alltid leder till ett bättre slutresultat än traditionella storlekar, oavsett kroppsform.

Skulle du kunna tänka dig att jobba med mode som har en couture-liknande form?

Jag skulle absolut kunna tänka mig att jobba inom hög sömnad (= couture) och design. Jag älskar detaljer och att få jobba med både huvudet och händerna. Processen kräver dock att man känner sig inspirerad över lång tid och jag har stor respekt för dem som kan jobba på det sättet dag ut och dag in.

Själv tror jag att jag skulle behöva lite omväxling för att inte tappa min energi och kreativitet.

 

ANTONIA LARSSON PIHL  

beckamnsap.jpg

Tema: Celebritet o Media

Det ultimata hade ju varit att bara försvinna. Kändisskapet är som ett fängelse.

När bandet Kent väljer att upphöra befinner de sig på celebriteternas högsta topp. Texterna som Joakim Berg har skrivit har skyddat mig, och musiken har sedan min barndom varit mitt drömland. I detta arbete skildrar jag skydd från diverse områden. Jag vill se vad som uppstår i mötet mellan den hårda skottsäkra skyddsvästen, och den amerikanska fotbollens axelskydd, i en mjuk och omfamnande tappning.

Jag ställer mig frågorna:

- Var går gränsen för att drunkna i människans egna skydd?

- När övergår dessa från att vara ett stöd, till att bli en begränsning?

Mina visioner tar avstamp i resor från en annan värld av referenser, som jag placerat i en modekontext. Sinnesbilden därifrån som bara jag äger, gestaltar jag i mötet mellan kvinnligt sportinfluerat streetwear och couturens elegans.

Vad är Couture för dig och hur har det påverkat dig då det gäller din syn på mode?

Couture är något extravagant, tjusigt, detaljerat och exklusivt. Det är drömskt och odödligt.Jag upptäcker just nu couturens bredd och förtrollas av den vackra ytan och noggrannheten i hantverket.

Couture och hantverk, handens verk, är nära sammankopplat. Hur ser du på behovet av mera inslag av ”handens verk” i framtidens mode?

 Jag uppskattar bredden inom mode - jag tror att allt från billiga massproduktioner till unika, hantverksmässigt fulländade kreationer behövs för att skapa en dynamisk och nyanserad modevärld.

Couture är även nära sammankopplat med den individuella kroppen. Hur ser du att couture möjliggör att i designprocessen arbeta med andra kroppsideal än de nu rådande?

När form följer kropp slutar traditionella storlekar att existera och vi frigörs från hetsen i att ständigt sträva efter det smala idealet.

Skulle du kunna tänka dig att jobba med mode som har en couture-liknande form?

Ja, couture så som jag tolkar det; med ett fokus på hantverk i det stora och iden om att skapa unika plagg till en specifik kropp anser jag mycket tilltalande.

 

DAT DANH  

beckamnsdat.jpg

Tema: Hållbarhet - Enkelhet

“Mot färdens slut finns ingen fattigdom, människans viktigaste behov är tillgodosedda. Detta skedde när människan började agera tillsammans, vi blev starka även de dagar när vi föll. Vi gick genom kol, men i människors ögon fanns glöd. Den minimala skillnaden vi som människor kan utföra, är att förstå hur vi och vår planet mår. Det är en lång väg för människan att gå, men tillsammans kan vi göra det, så ta min hand och följ med på min färd”.

Jag har med min kreation tolkat vad människan kan åstakomma genom att agera tillsammans, en kreation som för mig symboliserar styrka och hopp. Genom att arbeta med en lapptäck’s teknik som representation för två kontrasterande världar som tillsammans bildar något starkt, har jag samtidigt undersökt hantverkets relation till människans förmåga till sammanfogningar. Tygbitarna i ett lapptäcke symboliserar fattigdom, medans det exklusiva materialvalet representerar dess motsats. Valet av färgskala ger uttryck för medmännsklighet och omtänksamhet, medan en broderad uggla på bröstet symboliserar visdom och transformation. Tillsammans bildar de en allians av kärlek och hopp.

Under arbetets gång har jag inspirerats av, men också upptäckt, att “The god of freedom” inte är en hjälte, utan en påminnelse om vad människan har åstadkommit genom att agera tillsammans.

Vad är Couture för dig och hur har det påverkat dig då det gäller din syn på mode?

För mig är Haute couture det mest exklusivast inom mode, jag uppskattar vad det innebär och vad det står för. Det är ett inspirerande begrepp, en påminnelse för vad hantverk verkligen är.

Couture och hantver, handens verk, är nära sammankopplat. Hur ser du på behovet av mera inslag av ”handens verk” i framtidens mode?

Jag tycker att hantverket inom mode börja försvinna mer och mer, detta pågrund av modesystemet vi nu lever i. Det är viktigt att försätta jobba med “handens verk” inom mode, det visar din kreativitet, passion och vem du är som designer.

Couture är även nära sammankopplat med den individuella kroppen. Hur ser du att couture möjliggör att i designprocessen arbeta med andra kroppsideal än de nu rådande?

Jag tycker det är befriande att att inte behöva förhålla mig till en specifik kropp. Jag försöker istället ge plagget den perfekta kroppen.

Skulle du kunna tänka dig att jobba med mode som har en couture-liknande form?

Absolut, det har jag hela tiden gjort i mina skolprojekt utan att jag har tänkt på det. För mig så behöver det inte handla om spets och pärlor, det kan även vara andra material som man broderar och skapar med handen. 

 

FELICIA HALÉN FREDELL 

beckamnsf.jpg

Tema: Celebritet & Media - Det blundande monstret

Igår sålde sex. Idag säljer kontroverser.

När vi idag förlorar oss i virtuella identiteter, tycks våra fysiska kroppar monstruösa och imperfekta. Vi mister de lager som en personlighet innebär, i be-filtrade bilder. Att exponera våra kroppar är inte längre tillräckligt för att fånga uppmärksamhet, till skillnad från vad ett kontroversiellt budskap idag kan.

Kontroverser, ett ansiktslöst monster som lägger ord i din mun utan din protest, och människan anpassar sig passivt. Använder andras ord, tillämpar andras utseenden och lever andras liv. I morgon kommer våra barn vara avbilder av våra konsekvensers handlande, ansiktslösa och blinda eller revolterande (som en anonym ansiktslöshet eller i vredesfylld revolt).

Hur uppfyller du begreppet "Haute couture", har det betytt något för dig eller påverkat din syn på mode?

Haute couture har en sådan resonans i mina öron. I begreppet ligger för mig tunga värderingar om kompromisslöshet, tradition, hantverkskunnighet och lyx få förunnade. Framförallt ser jag en signatur lämnad av alla parter inblandade i olika mening. Designern har friställt kreationen från övriga sammanhang och skapat en signaturlook. En signatur i den mening att personen som skapar kreationen vidrör varje del, med sin expertis och sin faktiska hand. Slutligen även en signatur lämnad av bäraren i form av dennes unika mått, plagget är ämnat för en individ och är likaså unikt.

Couture och hantverk - handens verk - är nära sammankopplat. Hur ser du på behovet av mer inslag av "handens verk" i framtidens mode?

“Handens verk” kommer stimulera dina sinnen mer än den billiga t-shirt du köpt enbart för dess pris någonsin kan göra. Inte nog med det, den kommer visserligen gå sönder fort men du kommer tröttna på den ännu fortare. Hantverket och konstnärskapet förenas sällan så fint som i couturen och gör det till hållbart mode, värt att värna om. Men för det krävs kunniga konsumenter som kan uppskatta värdet i ett plagg man vårdar om och åldras jämsides med.

Couture är även nära sammankopplat med den individuella kroppen. Hur ser du att couture möjliggör att i designprocessen arbeta med andra kroppsideal än de rådande?

I min designprocess gillar jag att street-casta modeller till mina kreationer och låta ta deras mått innan jag ens förverkligar mina visioner. Att på så vis hitta individer som personifierar mina visioner faller sig mest naturligt för mig. Vanligtvis uppsöker väl kunden couturieren för att få ett plagg uppsytt, det är dennes chans att iklä sig mode som faktiskt passar just den individen. Jag däremot är ständigt på jakt efter min bärare som kommer harmonisera med mina ord. Om det ifrågasätter normer på samma gång gör jag det så gärna. För vi är alla våra egna ideal.

Skulle du kunna tänka dig att jobba med mode som har en couture-liknande form?

Jag har med tiden insett att det är drömmen för att det faller sig rätt naturligt för mig. Det är en trygghet att sitta länge med sitt material och låta sin hand vidröra allt vad jag tänkt. Att se sina tankar ta form, det är att sätta ord på sina känslor utan att förenkla dem. Mina visioner kräver förverkligande, och väl skapade kräver de plats som jag själv aldrig hade vågat. De för min talan och ibland förvånas jag över vad de har att säga, men ännu oftare förvånas jag över hur vackra mina dunkla tankar blir, vilket känns väldigt typiskt för modevärlden.

 

JOONAS KARHUMAA

beckamnsj.jpg

TEMA: HÅLLBARHET - ENKELHET

Du kommer aldrig att nå dit. Jag kommer aldrig att nå dit. Så varför inte bestämma sig, för att redan vara där.

Min kreation är en dräkt till en framtida ledare som återför harmoni människor emellan, och mellan människan och naturen. I en tid, när Jorden redan har blivit dödad av den mänskliga handen, befaras historien att upprepa sig. Frågan "Varför agerar vi inte tillräckligt hållbart, när vi redan har facit i handen", är ytterst aktuell med dagens klimat-, miljö- och politiska hot.

Universum är en expansion, den ultimata komplexiteten. Vi är på väg dit, och därmed redan framme.

Haute Couture

Själva benämningen Haute Couture, eller snarare legitimeringen och allt vad det innebär, känns mindre intressant för mig. Men sättet att skapa kläder som Haute Couture grundar sig på, tycker jag är jättefascinerande. Det är det finaste och det svåraste - något jag som jag lätt kommer igång på. Jag har nog alltid burit med mig en hemlig dröm om Couture.

Couture och hantverk

Gällande framtidens mode, så har jag rätt futuristisk och optimistisk syn på det hela, och därmed tror jag på mera maskinellt industri och produktion. Ny teknologi med hjälp av politisk vilja kommer förr eller senare att förändra klädindustrin till en med noll-utsläpp och kommer att sätta punkt på de stora problem vi har idag.

Konst kommer aldrig dö. Lika så kommer couture och hantverk aldrig försvinna, men kommer aldrig heller att vara för massor. Och det är bra så.

Couture och den individuella kroppen

Jag har utgått ifrån en vision där vi inte längre behöver tänka så mycket på våra kroppar; med vardaglig teknologi kommer vi att kunna definiera det kroppsliga som vi känner för tillfället - en kropp för kvällen. Unisex 2.0.

Couture som jobb

Skulle absolut kunna tänka mig, gillar det gedigna och uppskattar hängivenhet till detaljer och att allt måste inte gå så snabbt. Jag tror att vi behöver mera stillhet i våra liv.

 

SISSEL KÄRNESKOG 

beckamnss.jpg

Tema:Vision - Hållbarhet

Jag ser mitt skapande som kommunikation, upplevelser som jag har men som jag nödvändigtvis inte är ensam om. De är tolkningar av möten och relationer som kretsar runt vår samtid, och som utvecklar vår framtid. Min kommunikation ska nå ut och skapa intresse hos dem som kanske inte delar mina erfarenheter, men som är villiga att lyssna och förstå, då dessa kan appliceras i andra situationer. Jag är med i den rörelse som har som mål, att väcka en vilja, utveckla vår samtid mot en bättre och rättvisare framtid.

Relationen mellan min vision och kreation är baserat på det emotionella och spirituella. Jag strävar efter tillit inför det visuella, ett organiskt flöde, en ström som växer från slump och intuition. Mina idéer fångar jag i stunden då de vaknar inom mig, det gör min process spontan och fri från det förutbestämda.

Mitt sätt att förverkliga mina visioner leder till att mitt skapande är mer abstrakt och subtilt än bokstavligt. Min spontanitet blir till uttryck som beskriver min sinnesstämning, under den stund som en kreation tar form. Det kanske inte är självklart för andra, det är inte det viktigaste i mitt fall, jag vill skapa ett intresse; föra en dialog genom humor och ödmjukhet. Det jag skapar har en personlig grund, jag visar att jag är öppen för att dela med mig av mina erfarenheter. Jag bjuder på mig själv, och i vissa fall till och med driver med mig själv. Lyckas jag få ett leende på någons läppar när den betraktar det jag har skapat, är det en bekräftelse jag önskar få ut av min vision.

Hur uppfattar du begreppet ”haute couture”, har det betytt någonting eller påverkat dig då det gäller din syn på mode?

Haute couture representerar ett arv otroligt hög grad på hantverkskunskap och finess, både i uttryck och den kreativa processens skapande av den. Historiska tekniker kombinerat med samtida teknologi och innovation skapar fantasi världar bortom den egna perception. Det är ett skapande som äger sina egna villkor, skapande som lever i evighet.

Couture och hantverk, handens verk, är nära sammankopplat. Hur ser du på behovet av mera inslag av ”handens verk” i framtidens mode?

På grund av att jag uppskattar hantverksprocessens historia i haute couture så vill jag se att detta arv fortsätter och bibehåller den del som är dess ursprung. Idag ser vi mycket nya teknologiska inslag i couturen, vilket visar att denna konstform även har en vision att sträva framåt med vårt samhälle. Tack vare det börjar haute couturen visa en större bredd och en öppenhet och ödmjukhet för nya kreatörer.

Couture är även nära sammankopplat med den individuella kroppen. Hur ser du att couture möjliggör att i designprocessen arbeta med andra kroppsideal än de nu rådande?

Couture har en styrka i att det just är anpassat efter den individuella kroppen, och jag vill att det ska användas i just att ifrågasätta kroppsideal som råder inom modevärlden. Idag är det en lyxprodukt vilket gör att många inte har kunskap eller kapital för att vara delaktiga i det. Jag vill att det ska nå ut till resten av samhället då detta är en av modets starkaste pelare och har en grund i just utformande av kreation efter specifika individens behov.

Skulle du kunna tänka dig att jobba med mode som har en couture-liknande form?

Haute couture skapas för individen, vilket är någonting jag uppskattar då det är en grund i mitt skapande. Sedan finns det en fascination som växer i mig när jag betraktar denna konstform, detaljarbete som ibland till och med är obegriplig som skapar ett intresse att stå och beskåda kreationer för att försöka hitta just en förståelse om hur det tog sin form. Av att skapandet äger sina egna villkor, så kräver uttrycket att tas på allvar och får respekt gen

 

JULIA CORREIA DE VERDIER 

beckamnsjulia.jpg

 

Tema: Vision och kreation

Man är sin kropp, under alla lager finns jaget, den nakna kroppen bär en sårbarhet. Det finns en dubbelhet i vad man själv ser och vad andra ser, blinda fläckar som går en själv förbi. Förvrängda proportioner, där vissa kroppsdelar får större fokus och andra nästan försvinner. En skenbar motsättning mellan kroppens sårbarhet och funktion, förhållandet till allt det vi bär på. Det som man inte kan vara utan, men ändå känner en hatkärlek till.

I min gestaltning skildrar jag hur mina egna och andras betraktelser skiljer sig åt. Jag har undersökt förhållandet mellan stora volymer och det kroppsnära, det maskerade och det avtäckta.

Hur uppfattar du begreppet “haute couture” har det betytt något för dig eller påverkat dig då det gäller din syn på mode?

För mig är haute couture kvalitet : en omsorg och hänsyn till material, tid, bärare och estetiska uttryck. När man arbetar med mode är det viktigt att ta hänsyn till tradition och historia, men också till sin samtid. Jag tycker det är nödvändigt att olika typer av mode och olika sätt att arbeta med mode kan existera samtidigt.

Couture och hantverk, handens verk, är nära sammankopplat. Hur ser du på behovet av mera inslag av “handens verk” I framtidens mode?

Idag finns ett motstånd till det snabba modesystemet, en motrörelse vi i framtiden kommer att se mer av. I en värld där tid är en bristvara är det viktigt att värdesätta ett omsorgsfullt hantverk. Handen och fingrarna hanterar och förstår material på ett annat sätt än en maskin. Jag vill att man ibland la ner mer resurser på mode så att det kan få hålla längre och ta mer tid att skapa. 

Couture är även nära sammankopplat med den individuella kroppen. Hur ser du att couture möjliggör att i designprocessen arbeta med andra kroppsideal än de nu rådande ?

Jag arbetar för ett mode som är mer inkluderande. Min framtidstro är att genom perspektivförskjutning och kroppsaktivism kommer en mer tolerant syn på den egna kroppen att skapas. En förhoppning om att det kommer att få oss att bättre hantera kroppens former och befintlighet. Eftersom man i couture arbetar med det unika och individuella finns det här en möjlighet att gå utanför traditionella storleksmallar.

Skulle du kunna tänka dig att jobba med mode som har en couture-liknande form?

Jag vill skapa ett mode som värdesätter hantverk och tradition utan att det står i motsatts till det nyskapande. Ett mode som är långsiktigt, som värdesätter hållbarhet, ett synsätt där plagg kan få leva vidare länge. 

 

MARIE ISACSSON 

beckamns1.jpg

 

Tema: Celebritet & Media

Digital strategi - Kom igång på 10 minuter

1. Gå till http://xxx.com och fyll i formuläret på sidan. Skriv ditt riktiga namn. Du kan naturligtvis hitta på ett, men det är roligare för de som kommer att följa dig att veta vem du är.

2. Välj några användare, följarna vet inget om dina vänner eller intressen, men kommer att föreslår en rad kända personer och varumärken.

3. Skriv om dig själv. Tänk på att det är trevligt för andra att veta saker om dig, så att andra kan bedöma om du är intressant att följa.

4. Du behöver inte ladda upp en bild på dig själv, men du kommer att få fler följare om andra ser att du är en ”riktig människa”.

5. Klart! Lycka till med denna nya sociala mediekanal.

”Shame Fame” - Ett klick, och din handling kommer för evigt att existera.

Den 30-åriga Amerikanskan Justine Sacco publicerade ett högst omedvetet, men illa formulerat skämt på internet. Några timmar senare responderade miljontals för henne okända individer, vilket ledde till ett permanent övertagande av hennes numera kapade identitet. Från denna stund förlorade hon kontrollen över sin egen representation, då hennes misstag för evigt kommer att vara endast ett klick bort.

Mitt arbete tar avstamp i Justine Sacco’s händelse. Jag har genom undersökande arbete reflekterat över den process, då en individs integritet för evigt går förlorad. Den bild som projiceras utåt styrs nu av andra, likt trådar som styr en marionett, och med samma omedvetenhet som det första klicket genererade. Min kreationen gestaltar processen av själva övertagandet. Jag har låtit digitalprinta ett kontrollerat och statiskt mönster, som genom sömnadstekniken smock, övermannas av organiska former.

Det är i en kontext om övertagandet jag placerat mitt arbete, berättat och gestaltat med den högsta konstnärliga integritet jag själv kan uppnå, i en samtid som även påverkar : mig. 

Hur uppfattar du begreppet haute couture? Har det betytt något för dig eller påverkat dig då det gäller din syn på mode?

Haute couture står för mig i motsatsförhållande till fast fashion, då couture är överordnat trender. Genom dess enastående sömnadskonst kan designers dröm förverkligas och det är i studien av couturens pionjärer mitt eget modeintresse väcks.

Couture och hantverk,  handens verk,  är nära sammankopplat. Hur ser du på behovet av mera inslag av “handens verk” I framtidens mode?

Traditionellt hantverk kommer alltid att leva vidare men inte nödvändigtvis i sin ursprungsform.

Couture är även nära sammankopplat med den individuella kroppen. Hur ser du att couture möjliggör att i designprocessen arbeta med andra kroppsideal än de nu rådande?

Couture är lika statiskt som det är organiskt. Det är lika gränsöverskridande som det kan vara konservativt.

Skulle du kunna tänka dig att jobba med mode som har en couture-liknande form?

Ja – självklart! Jag fänglas av haute couture. Det är modets främsta språk, här skapas ett ifrågasättande inför det som är rådande och aktuellt, samtidigt som couturen manar till förändring. I det finns ett brett utrymme för visioner att förverkligas. 

 

MATILDA IVARSSON

beckamnsm.jpg

 

Tema: Celebritet & Media

Media har en avgörande roll för människans syn på normalitet. Hur det påverkar oss som individer, och hur vi förhåller oss och agerar efter dess ramverk. Genom att undersöka yttre påverkan av normalitet i det offentliga samtalet, synliggörs de konsekvenser normativ avvikelse utgör.

Jag skapar kreationer bortom en legitimerad könsdefinition, som bjuder in till frågeställningar och förståelse som avviker från det självklara, där individens specifika behov är den avgörande faktorn. I mitt undersökande arbete om kroppens möjlighet till förändring, har jag re-format en ny kropp som avsiktligt provocerar och ifrågasätter framtagningen av en kreation. Denna reformerade kropp har sina behov synliggjorda - i mitt framtida scenario är allas våra kroppar synliggjorda. 

Hur uppfattar du begreppet "haute couture" har de betytt något för dig eller påverkat dig då det gäller din syn på mode? 

Jag anser att begreppet "haute couture" är ett intelligent sätt att skapa kreationer på. Väl genomtänkt och med en hög kunskap inom skrädderi. Att kunna förverkliga sina visioner till högsta nivå. 

Detta är olika tekniker vars innehåll jag vill utveckla. Vilket driver mig till att vilja undersöka och testa mig fram. 

Couture och hantverk, handens verk, är nära sammankopplat. Hur ser du på behovet av mera inslag av " handens verk" i framtiden

Efter debatter kring ett hållbart mode ser jag en stor förändring inom modets snabba tidsramar. I framtiden kommer vi att ha bredare kunskap rörande hållbara material och sömnad. Vi ser värdet i hantverket och sållar bort massproduktionen. 

Couture är även nära sammankopplat med den individuella kroppen. Hur ser du att couture möjliggör att i designprocessen arbeta med andra kroppsideal än de nu rådande? 

Detta är ett aktuellt och pågående ämne rakt igenom min designproces. Att couturens kunskap ger utrymme för nya former är något som jag ser väldigt posetivt på. Att kunna fokusera på individens kropp och inte människans. Detta ansera jag vara de högsta värdet inom haute couture. 

Skulle du kunna tänka dig att jobba med mode som har en couture-liknande form?

Absolut, skulle jag kunna jobba med ett mode som har en couture-liknande form. Då de belyser och ger utrymme för arbetsmetoder som jag ser mig jobba med i mitt framtida scenario. 

 

ROBERT JONSSON

beckamnsr.jpg

Tema: Pionjärer - Starka kvinnor

Med avstamp i suffragettrörelsen från början av 1900-talet, då kvinnor kämpade för sin rösträtt genom både fredliga såväl som icke fredliga protester, började jag min research. Suffragetterna förde en orädd och passionerad kamp för att göra sina röster hörda, något jag fascineras av, då vi än idag inte alltid står upp för vad vi tror på. Alla protesterar vi någon gång mot något - även i tystnad. Detta har jag gestaltat i en silhuett, som representerar de plakat vi önskar vi kunde bära med stolthet.

Är det möjligt att göra sin röst hörd genom att ta plats i det fysiska rummet?

Kan plaggen du bär föra din talan?

Hur uppfattar du begreppet haute couture? Har det betytt något för dig eller påverkat dig då det gäller din syn på mode?

För mig har couture alltid betytt en verklighetsflykt. Ett sätt att transporteras till en annan värld, fylld av fantasier. Innan jag själv började designa lät jag mig trollbindas av McQueen och Gallianos sagor de berättade på catwalken, nu i efterhand kan jag se att detta har format mig och att min design riktar sig mot storytelling. Jag hoppas en dag kunna transportera andra till min egen värld.

Couture och hantverk, handens verk, är nära sammankopplat. Hur ser du på behovet av mera inslag av “handens verk” I framtidens mode?

Jag tror aldrig man skall förkasta hantverket. Mycket kan maskiner ersätta, men något så taktilt och vackert som den individuella handen går ej, i mina ögon, att återskapa.

Couture är även nära sammankopplat med den individuella kroppen. Hur ser du att couture möjliggör att i designprocessen arbeta med andra kroppsideal än de nu rådande?

Som designer kan jag själv råda över kroppsideal och couture ger mig frihet att arbeta frånkopplat trender. Fantasin blir det som sätter gränserna.

Skulle du kunna tänka dig att jobba med mode som har en couture-liknande form?

Jag ser att jag i framtiden arbetar med couture och utvecklar herrsidan av denna värld som ofta bara tycks vara öppen för kvinnor.