Seminarier i samband med "Den osynliga kroppen"

12.jpg


GENEDITERING // EDITING HUMANITY

  Sven-Harrys konstmuseum
  Datum 12 december
  Kl. 17:15, ca 60 minuter (vi öppnar portarna kl. 16:30)   
 100 SEK per person.
  För biljetter kontakta bokning@sven-harrys.se. Ange vänligen ditt namn och adress. Begränsat antal platser.

Språk - seminariet hålls på engelska

Träffa kunniga forskare som berättar om högaktuella pågående projekt, framgångar och forskningsutmaningar som rör geneditering och den revolutionerande tekniken som kallas för CRISPR/Cas9.

  • Vilka är de stora kontroverserna kring geneditering?
  • Hur säker är tekniken?
  • På vilka sätt kan geneditering användas och vilka är möjligheterna?
  • Kommer barn kunna "tillverkas på labb"?

Hör forskarna berätta om bland annat nuvarande praxis vid fertilitetsproblematik, utvecklingen av genediteringstekniken, insatser och möjligheter i grundforskningen och de utmaningar som ligger framför fältet. Välkommen att ställa dina frågor på plats!

MEDVERKANDE:
Julius Hreinsson, laboratoriechef vid Reproduktionsmedicin Karolinska sjukhuset

Nerges Winblad, doktorand på Fredrik Lanners laboratorium vid Karolinska Institutet och expert på CRISPR/Cas9 genediteringsteknik. Nerges Winblad studerade vid Broad Institute på Feng Zhangs labb, en av pionjärerna som utvecklat tekniken.

Alvaro Paza Reyes, doktorand vid Fredrik Lanners laboratorium på Karolinska Institutet - expert på embryonalutveckling och geneditering – Alvaro Paza Reyes är en av de första forskarna som genomfört experiment med CRISPR/CAS9 på mänskliga embryon.

Moderator
John Paul Schell, doktorand vid Fredrik Lanners laboratorium på Karolinska Institutet - expert på tidiga utvecklingsstadier och stamcellsbiologi. John Paul Schell har varit involverat i utställningen Den osynliga kroppen och har ett brinnande intresse för att kommunicera forskning.