Marcus Larson, Brinnande ångbåt, olja på duk, 1800-talets mitt

Thomas Ewerhard, Jorn - The Gathering, 2007.

Foto Per Myrehed

Foto Per Myrehed

Skräckromantikens landskap

Vår fascination inför det oförklarliga och skrämmande verkar omättlig. Inom ett brett spektrum av populärkulturella genrer är det samtida intresset för skräck större än någonsin. Att det är en bildgenre med rötter i en mer än tvåhundrade år gammal romantisk idé- och tankeströmning är däremot kanske inte så känt. I utställningen visas omslag från hårdrocksskivor från de senaste fyrtio åren tillsammans med dataspelsvärldens fantasylandskap och nordiskt måleri från 1800-talet i en ambition att se på både romantiken och vår tids intresse för skräckromantik med nya ögon.

Romantiken inleddes i slutet av 1700-talet och varade långt in på 1800-talet med inflytande på både filosofi, litteratur, konst och musik. I den romantiska konsten intog landskapet en central position som bärare av känslor och stämningar. Dess konstnärer fascinerades av det dunkla och främmande och utforskade gåtfulla sidor av den mänskliga erfarenheten som det omedvetna, drömmar och myter. Deras verk karaktäriserades ofta av långt drivna dramatiska effekter. Inom litteraturen har författare som Mary Shelley, Bram Stoker och Victor Hugo redan under 1800-talet utforskat området grundligt med romaner om Frankenstein, Dracula och Ringaren i Notre Dame. I bildkonsten finner man signifikanta nedslag hos tyska konstnärer som Caspar David Friedrich, Karl Friedrich Schinkel och schweizaren Arnold Böcklin men också hos andra nordiska målare.

Den främste företrädaren för det romantiska måleriet i Sverige under 1800-talet var Marcus Larson. Hans landskapsmålningar är ofta skådeplats för en ödesmättad kamp mellan ordning och kaos. Genom sitt livsöde – mannen från enkla förhållanden som nådde berömmelse men dog utbränd och utfattig 1864 i London 39 år gammal – förkroppsligar Larson den romantiska föreställningen om det konstnärliga geniet.

Romantiken må ha sina rötter i 1700-talet men dess idéer påverkade konsten under hela 1800-talet och är högst levande inom populärkulturen idag. Här återfinns ett gotiskt bildspråk med hotfulla träd, drakar, slott, ruiner och ödesmättade landskap med en stämning liknande den inom romantiken. Det är bildgenrer skapade utifrån olika förutsättningar, men det går inte att bortse från likheterna.

Utställningen är producerad av Göteborgs konstmuseum.