Foto: Per Myrehed

Kudden i konsten och kudden som konst

Samtal med Carl-Johan Olsson (intendent på Nationalmuseum och från SVT:s Kontrapunkt).

Söndagen den 30 september kl. 12.00.
Ingår i entréavgiften.

I utställningen "Huvudsaken" har kudden en central roll. Den skulpturala kudden är en reflektion över det mjuka och det hårda - en symbol för paret Kraitz upplevelser av glädje och sorg genom livet.

Konsthistorien är som bekant rik på bildelement med särskilda symboliska betydelser. Vad har kudden haft för plats och betydelse i konsten? Lyssna till Carl-Johan Olsson som behandlat det här temat i en text till utställningskatalogen.

carljohanigen.jpg