Foto: Jean-Baptiste Béranger

Foto: Jean-Baptiste Béranger

Foto: Jean-Baptiste Béranger

Intima skildringar med fotografisk skärpa

Sven-Harrys konstmuseum inleder hösten med en separatutställning med Karin Broos. I utställningen visas måleri från perioden 2006 – 2011 samt helt nya, för utställningen producerade verk.

Karin Broos återger med närmast fotografisk skärpa i sitt måleri situationer som kan vara hämtade ur hennes familj, eller ur allas vår familj, vardagliga scener. Men alltid med en sällsam säregen ton. I hennes bildvärd återkommer kvinnliga gestalter, ofta placerade i förhållande till vatten. Målningarna kan upplevas som intima skildringar. Men känslan bryts genom det precisa sätt med vilket hon skildrar sitt motiv, med den teknik hon valt att arbeta med. Som kritikern Ingela Lind, som följt Karins arbete genom åren, sammanfattar det;

”…Karin Broos bildvärld är en ballad, en berättande visa med omkväde. Men den är också en blues. Källan, det blå skogsbrynet, flickan mot en låg horisont, den mörka pölen… Mobiler. Make up, datorer väskor och kläder signalerar nutid; konstnären drar sig inte för att tidsbestämma miljöerna. Men grundtonen är vemod. Skalan går i moll…”

Texten är hämtad ur katalogen Speglingar, som tagits fram i samverkan med Borås Konstmuseum och Värmlands Museum, dit utställningen fortsätter senare i höst.

Karin Broos är född 1950 och är utbildad vid St. Joost och vid Royal Academy i s’Hertogenbosch i Nederländerna men har bott och varit verksam som konstnär i Värmland sedan 1975. Tillsammans med maken Marc Broos drev hon framgångsrikt det nu avslutade projektet Alma Löv Museum. Hon nådde sin stora publik vid en utställning på Kristinehamns konstmuseum 2008, vilken följdes av slutsålda utställningar hos Christian Larsens galleri 2009 och 2011. Hon sågs senast i en uppmärksammad utställning vid Borås Konstmuseum.

Vi är mycket glada att vi i utställningen får presentera några helt nyproducerade verk. I medierummet visas glimtar ur verksamheten vid Alma Löv, liksom verket ”Shooting Star” av Sara Broos, baserat på arkivfilmer från Karins barndom, med musik av Sissela Broos.