KG Nilson

KG Nilson, "Angrepp på en borg". Olja på duk, 2014

KG Nilson, "Angrepp från två håll". Olja på duk, 2014.

Kartor, städer, strider


Kartan förenklar verkligheten, reducerar och gör den hanterbar, men den är inte alltid oskyldig. Gränsdragningar, farleder och spår av civilisation har varit ett motiv i min konst från allra första början – tydligast i ett projekt kallat ”Spelet” från 1971 som går tillbaka på en barndomslek. Stormaktspolitik, kolonisation, profithunger och förtryck driver fram handelskonflikter och krig. Det utspelas på fiktiva kontinenter som speglar vår egen värld. Ett motiv som följt mig genom åren är ett månghörnigt hus med toppigt tak som jag fann på en gruvkarta från 1650. Det blev till en symbol för boende, samhällsbygge men också högkvarter, militärbas och ibland större stad.

Staden fanns i min bildvärld redan på 1960-talet, då betraktad uppifrån men samtidigt från sidan (vattenledningar, EKG-kurvor). Senare stadsbilder visar en tätnande trafik och en samhällskritisk inställning i målningar som ”Metropolis”, ”Gated Community”, ”Korsning” och ”Den växande staden”. ”Katarinahissen” är en evokation till det utopiska folkhemmet, ”Dream City” kan ses som en satir över livet i Stockholms innerstad.

Mina krigsbilders förhållande till verkligheten är inte dokumentär, men kan ändå vara ifrågasättande. Det moderna kriget som kan ske på stort avstånd, t.ex. med drönare, är visuellt inte så givande. På 1700-talet var härarna ordentligt uppställda. De fältslag som då utspelades är i stort sett bortglömda. Det kan ge upphov till reflektion och förutsätter betraktarens medskapande som i ett spel.

KG Nilson

Skrivet om utställningen 

18 dec 2014 -  Geometri och färglära präglar K G Nilssons verk
Geometri och färglära präglar K G Nilssons verk

10 dec 2014 - Mitt-i-Kungsholmen, Mitt-i-Vasastan
Kartor, städer, strider

6 dec 2014 - Omkonst
Staden och kriget från insidan av drömmarens ögonlock