Nordic Contemporary by Ars Fennica
Petri Ala-Maunus, Finland
Miriam Bäckström, Sverige
Ragnar Kjartansson, Island
Aurora Reinhard, Finland
Egill Sæbjörnsson, Island

Storslaget landskapsmåleri, skulptur och film intar museet tillsammans med lekfulla installationer.

Fem högaktuella nordiska konstnärer presenteras på Sven-Harrys konstmuseum under hösten – ett möte med den nordiska samtidskonsten.

De fem konstnärerna arbetar med vitt skilda uttryck och är uppmärksammade internationellt och utvalda av Ars Fennicas jury. Ars Fennica, ett av Nordens största pris, delas ut vartannat år till  en nordisk konstnär som ”erkänsla för högklassigt och personligt konstnärligt arbete”. Prissumman är 40 000 euro och mottagaren av priset tillkännages i september 2019.

Petri Ala-Maunus, Finland
Ala-Maunus målningarna faller i hög grad tillbaka på det romantiska landskapsmåleriet som föddes i konstakademin i Düsseldorf på 1800-talet. Romantikerna föredrog orörd och otämjd natur. Den avbildades detaljrikt och dramatiserat, som något större än människan; den skulle samtidigt vara kuslig och väcka beundran. Liknande ambitioner ser man även i Ala-Maunus verk.  

Miriam Bäckström, Sverige
Miriam Bäckström använder sig av olika konstnärliga medier som fotografi, film, performance, teater, installation och text. Drivkraften bakom Bäckströms arbeten är hennes nogranna studier i det symbiotiska förhållandet mellan bild och verklighet i det mänskliga psyket. Bäckström siktar konsekvent på teknisk precision och nyskapande, oavsett om hon arbetar med stillbilder eller rörliga bilder. Samtidigt har hon öppnat sitt konstnärskap för samarbete som tillåter improviserade och teatrala element.

Ragnar Kjartansson, Island 
Kjartansson rör sig fritt mellan olika konstformer, han gör musik till skulptur, målar performativt och omvandlar film till tableaux vivants. Hans fulländade arbete omfattar videoinstallationer baserade på repetitiva strukturer, performanser och serier av plein air-målningar. I sin konst analyserar han emotionella lager, sociala dimensioner och motstridiga element som förekommer i vår vardag.

Aurora Reinhard, Finland
Hon har kallats ”livets upptäcktsresande”. Reinhard hämtar motiv till sina verk från mediernas och marknadsföringens illustrationer och från den västerländska konsthistorien. Hon tolkar emellertid bilderna via sina egna erfarenheter och ofta genom att ändra på könet eller på hur hon ser på objektet. I sin konst har hon länge granskat makt och känsloförhållanden mellan män och kvinnor.

Egill Sæbjörnsson, Island
Branschöverskridande konstnär vars konst baserar sig på att använda teknologi som måleriets och skulpturens förlängning men också att kombinera verkliga föremål och projicerade illusioner med ljud, musik och performance. Egill är främst känd för sina fiktiva vänner, Ugh och Boogar, de 36 meter långa människoätande troll som älskar kaffe vilka blev världsberömda på biennalen i Venedig sommaren 2017.

Utställningen Nordic Contemporary på Sven-Harrys konstmuseum är i samarbete med Henna och Pertti Niemistös Bildkonststiftelse – ARS FENNICA sr, Finland