"Stor tafla med trenne figurer som spår i Caffe". Olja på duk, 1770-talet, signerad, Stockholms Universitets konstsamlingHilleström har ett flertal gånger avbildat spåscener. Här har två unga kvinnor uppsökt en äldre kvinna som spår i kaffesump. Foto: Jean Baptiste Beranger. © Stockholms universitet

"Morgontoalett". Olja på duk, 1798, osignerad, Åmells konsthandel. De båda kvinnorna betraktar skulpturen ”den sovande Endymion”. Under Gustav III:s och skulptören Sergels italienska resa 1783-84 inköpte kungen en antik marmorskulptur. Vid hemkomsten gjorde Sergel ett antal små gipskopior efter den antika marmorskulpturen, de blev oerhört uppskattade.

Hovmålare & samtidsskildrare

Pehr Hilleström var hovmålare hos Gustav III och skildrade magnifika kungliga salar. Han var dock lika förtrogen med de borgerliga hemmen där han avbildade herrskap och tjänstefolk sysselsatta med vardagssysslor liksom allmogeinteriörer, stadsbränder, tornerspel och stilleben. Han tittade in i kulisserna på Bollhuset och Gustav III:s opera och skildrade dåtidens kända skådespelare, dansare och sångare. Hilleström besökte gruvor, ankarsmedjor och avbildade glasblåsarna framför ugnen i Kungsholms glasbruk. Som nutidsmänniskor är det lätt att fascineras över de ljusförhållande som rådde i hemmen på 1700-talet. Vax- och talgljus var dyrbara och användes ytterst sparsamt även vid festliga tillfällen. Hilleström har på ett ypperligt sätt avbildat ljuset i vardagen.

Han föddes på Väddo prostgård 1732. Fadern, kaptenen Pehr HIlleström satt i rysk fångenskap mellan åren 1719-23 men lyckades komma tillbaka till Sverige och slog sig ned hos brodern, prosten på Väddö. Pehr Hilleström hade 12 syskon. 1743 flyttade familjen till Stockholm där de levde under knappa förhållande. Redan som tioåring började Pehr Hilleström sin konstnärliga bana. Först sattes han i lära hos landskaps- och tapetmålaren Johan Philip Korn (1727-1796). Mellan åren 1744-47 var han elev hos den tyskfödde solfjädermålaren Christian Fehmer. På Kungliga ritareakademien i Stockholm undervisades han av storheterna Taraval och Rehn. 12 år gammal kom han i lära hos hautelissevävaren Jean Louis Duru (död 1753). Efter Durus död fick Hilleström överta de arbeten som Duru inte hunnit avsluta, bland annat en tronhimmel till Stockholms slott. 23 år gammal studerade han vävkonst i Paris där han även gick i målarskola.

1759 gifte sig Hilleström med Ulrica Lode (1737-1779), dotter till kyrkoherden i Harmånger och Jättendahl i Hälsningland. Det är ofta hennes slanka gestalt vi ser i Hilleströms interiörer. Hustrun hann uppleva att maken blev utnämnd till hovmålare 1776, men 1794, då han blev professor vid Konstakademien, var hon borta sedan länge. Sex år innan Hilleström dog upprättade han en förteckning över alla sina verk. Det blev ett imponerande antal, drygt 1000 stycken.