"Stor tafla med trenne figurer som spår i Caffe". Olja på duk, 1770-talet, signerad, Stockholms Universitets konstsamlingHilleström har ett flertal gånger avbildat spåscener. Här har två unga kvinnor uppsökt en äldre kvinna som spår i kaffesump. Foto: Jean Baptiste Beranger. © Stockholms universitet

"Morgontoalett". Olja på duk, 1798, osignerad, Åmells konsthandel. De båda kvinnorna betraktar skulpturen ”den sovande Endymion”. Under Gustav III:s och skulptören Sergels italienska resa 1783-84 inköpte kungen en antik marmorskulptur. Vid hemkomsten gjorde Sergel ett antal små gipskopior efter den antika marmorskulpturen, de blev oerhört uppskattade.

Med hemmet i blickpunkt

Få svenska konstnärer har avbildat hemmet så som Pehr Hilleström. Högst uppe på ”guldhuset” ligger en kopia av Sven-Harrys tidigare hem, 1700-talsgården Ekholmsnäs. Hur var gården möblerad på 1700-talet? Det vet vi inte, men i dialog med ”hemmet på taket” arrangerar Sven-Harrys konstmuseum en utställning med ett fyrtiotal av Hilleströms målningar samt tablåer med möbler, belysning och nipper för att ge en uppfattning om hur ett 1700-talshem kunde vara inrett.

Utställningen hade inte varit möjlig att genomföra utan generösa långivare. De flesta verk aldrig tidigare varit utställda, andra är kända från långivande institutioner.

I mediarummet visar vi Jan Garnerts och Göran Gunérs film "Ut ur mörkret". Det är en upptäcksfärd in i det förflutna och berättar om hur det var att leva innan fotogenlampan och det elektriska ljuset fanns. 

Museet ber att få tacka alla privata långivare och Nordiska museet, Östergötlands länsmuseum, Norrköpings Konstmuseum, Stockholms universitets konstsamling, Uppsala universitets konstsamling, Länsmuseet Gävleborg, Malmö konstmuseum, Stockholms stadsmuseum, Göteborgs stadsmuseum, Bukowskis, Galerie Donner i Helsingfors, Skajs antikhandel, Åmells konsthandel samt scenografen och arkitekten Henrik Widenheim.