Peter Dahl, Tåg i himlen, 1998

Peter Dahl "Vem är krogens konung", 1981 (bilden är beskuren). Foto: Norrköpings konstmuseum

Peter Dahl, Min farmors hus 1, 1990, olja på duk (bilden är beskuren)

Peter Dahl, fantasivärlden Caribanien

Peter Dahl har tecknat av alla sina tusentals tennsoldater och katalogiserat sin samling

Peter Dahl, Vinterutsikt från Aspudden mot nordost, 1993 (bilden är beskuren)

Peter Dahl, fantasivärlden Caribanien

Åtta decennier av kamp om verkligheten

I denna retrospektiva utställning får vi följa konsten och den bakomliggande drivkraften hos en av landets främsta och mest kända samtida konstnärer - från krigsårens 1940-tal till den sannolikt sista målningen av Peter Dahl 2016 - ett trippelsjälvporträtt.

Konstpolitiska skandaler, burleskerier och krogscener. Inträngande porträtt, relationsdramer och illustrationer av Fredmans epistlar. Konstnären Peter Dahls (f. 1934) stora och variationsrika produktion är välkänd och har under åren manifesterats i flera mycket uppmärksammade genombrott.

̶  Motiven har egentligen alltid varit desamma sedan tonåren, konstaterar Peter själv i en intervju 1999. Det är barocka scener och det är vardagsrumsscener.

Curator och redaktör för katalogen är sonen Christoffer Dahl

- Att hans konst blivit så kraftfull och varierad och mött så många olika reaktioner under alla år, alltifrån avsky och förakt till fascination och beundran, beror till stora delar på att den form han stöpts i består av en helt egen värld, Caribanien. 

Parallellt med såväl familjeliv som konstnärskap har Caribanien alltid funnits och krävt sitt arbete i form av intellektuellt och känslomässigt engagemang och genom en aldrig sinande dokumentation i form av tidningar, kartböcker, historiska skildringar, lexikon samt en stor industri av tåg, järnväg, tennsoldater, bygg- och krigsmaterial. Denna ständigt föränderliga värld uppvisar många likheter med vår vanliga verklighet men här kan också liv uppstå efter död och tekniken underordnas gestaltningen, allt enligt de kejserliga direktiven:

”Gör skenskarvar som skapar tydlig rytm, men utan att tågen spårar ur! Se till att järnvägarnas stora stationer blir som enorma operascener! Låt ångan bolma och frusta som om vi vore på vulkanisk mark! Och finns det ingen verklig ånga och inget verkligt sot, så imitera alltihop, ljud, utseende, doft och känsla!”

Det är ingen överdrift att påstå att Caribanien oftast har gått först, till och med före konsten, för i den världen styrs och kontrolleras allt av en enda person, kejsarens kejsare, Peter den förste, vars hovmålare är Peter Dahl. 

 

Skrivet om utställningen

Kulturnytt i P1, Sveriges Radio 

Marianne Bernadotte på Peter Dahls vernissage, 2 juni 2018

Nyfiken grå, 4 maj 2018 

DN Stockholm, 3 maj 2018

SVD, 27 april, 2018

Sveriges Radio, 10 maj, 2018

Aftonbladet, 10 maj, 2018

Expressen, 11 maj, 2018

Börjes konstblogg, 11 maj, 2018

DN Kultur, 12 maj, 2018

SVD Kultur, 13 maj, 2018