© Stig T Karlsson, "Flottare i lilla Luleälv" 1957

© Stig T Karlsson, "Flottare i lilla Luleälv" 1957

© Stig T Karlsson, "Flottare i lilla Luleälv" 1957

In memoriam

Stig T Karlsson, född 1930 i Lund, verksam i Vaxholm, död februari 2015

Sven-Harrys bror Stig T Karlsson har gått ur tiden. Vi minns honom med värme och hedrar hans minne genom att visa ett urval från fotoserien "Rumpan har gått Flottning i Lilla Luleälv 1957 och 1974" i Sven-Harrys "hem" på taket.

Irene Berggren, curator:
Stig T Karlsson har i "Flottare" arbetat med sin Hasselbladskamera. Det känns viktigt att tydliggöra en arbetsprocess som kan tyckas så enkel idag. Att på hala stenar och snåriga slänter balansera med kamera och sig själv och samtidigt fånga och förutse de snabba rörelser som arbetet med flottningen innebär är en komplicerad akt. Han väljer att kunna få den detaljrikedom som finns i ett mellanformatsnegativ och på kamerans mattskiva få ett spegelvänt, kvadratiskt utsnitt av det han ser. En filmrulle har 12 bilder. Då måste man veta vad som skall hända för att hitta bilden. Stig T Karlsson följde flottarna under tre månader. Han lärde sig. Flottaren Mickel blir ett frimärke. "Rumpan har gått Flottning i Lilla Luleälv 1957 och 1974" kommer ut 1977 med text av Stig Sjödin. I boken berättar de fortsättningen om männens liv efter flottningen och redogör för fraktande av timmer på våra vägar till fabriken. Poesi byts mot fakta. 

Flottarna visades på Moderna museet i utställningen Svenskarna sedda genom 11 fotografer, 1962/1963. K.G. Hultén ställer frågan varför blir du fotograf? Det är ett yrke som ger tillfälle till studier, är Stig T:s svar. I katalogtexten föreslår Hultén att ett Fotografiskt museum inrättas. Utställningen var i så motto ett debattinlägg. 

År 2012 gjorde Sven-Harrys konstmuseum en större utställning med Stig T Karlsson. Läs mer här 

Skrivet i press

7 mars 2015 - DN
Stig T Karlsson

3 mars 2015 - Svenska Fotografers Förbund
In memoriam: Stig T Karlsson