Foto: Per Myrehed

Foto: Per Myrehed

Foto: Per Myrehed

Vet du vem som tecknat Emil i Lönneberga?

Inte? Han hette Björn Berg (1923-2008) och var en av Sveriges mest produktiva illustratörer. Emil är (hans mest kända figur) kanske den figur som oftast förknippas med honom, men han har också ritat Alf Prøysens Teskedsgumman, mängder av bilder till Alf Henriksons böcker och dagsverser i DN och mycket, mycket annat. Utställningen på Sven-Harrys Konstmuseum riktar sig både till barn och vuxna och sammanfaller med 50-årsfirandet av Emil i Lönnebergas tillkomst.

Björn Berg och Alf Henrikson

Björn Berg och Alf Henrikson (1905–95) träffades på Dagens Nyheter 1952. Då hade den 20 år äldre Alf Henrikson redan arbetat där i många år. Samarbetet mellan dem påbörjades och manifesterades i dagsverser på tidningens Namn och Nytt-sida – det blev för Björn Bergs del en teckning varje dag i trettio år.

Därifrån ledde det vidare till Alf Henriksons rika författarskap. Med sin enorma bildning rörde sig Alf Henrikson lätt mellan språklig lärdom och språklek och Björn Berg fick teckna till allt. Björn Bergs särskilda humor, lekfull och lätt ironisk, var av samma art som Alf Henriksons, vilket gjorde att de trivdes ihop. Det är inte klart vem som påverkade den andre mest, men klart är att båda till slut blev varandras förutsättningar. Ett trettiotal böcker blev resultatet av deras drygt fyrtioåriga samarbete.