Meta Isæus–Berlin, Återblickenss transparance, 2004. Installation, organza 11 X 2 X 2,5 m.

Konstnärerna representerade i utställningen

Aida Chehrehgosha (f.1980) agerar själv regissör och instruerar karaktärerna i sina psykologiskt laddade bilder. Hon har i flera verk använt sin konst för att bearbeta traumatiska minnen från sin barndom. Verket Tvångstanke nr 76, ur serien Det här är erat fel, handlar om tvångstankar, om att dö och att döda andra. Processen blir för Chehrehgosha en sorts befrielse, ett sätt att bearbeta sina mörkaste tankar.

Per Hasselberg (f. 1971) arbetar med frågeställningar som rör samhällsplanering, demokrati och arkitektur. Utifrån en samtida kontext intresserar han sig för den svenska folkhemstanken. I det konceptuella verket Husvagnsprojektet undersöker han var gränsen går för vad samhället kan tillåta när det gäller att skapa sig en boplats. Projektet handlar om att gå från att vara exkluderad (hemlös) till att uppfylla de normer som samhället satt upp för att betraktas som en fullvärdig medborgare.

Anna Hylander (f. 1973) har i dokumentärfilmen Låt höra av dig minne, från 1996, gjort en poetisk skildring av sin farfar, skådespelaren och konstnären Einar Hylander. Filmen är ett ömsint porträtt av dennes konstnärliga gärning genom sin beskrivning av hans så kallade ‘Miljöbygge’. I hans konstnärliga vision kring miljöbygget lämnades ingenting åt slumpen, allting inbegreps i ett slags allkonstverk.

Einar Hylander (1913-1989) var verksam som skådespelare men även som bildkonstnär och ‘miljöbyggare’. Han debuterade sent som konstnär först vid en ålder av 64 år. Mest uppmärksammad blev han för sitt miljöbygge på Narvavägen 29, som skapades till ett allkonstverk och inreddes i olika vita nyanser. Lägenheten förvaltas i dag av Moderna Museet. Verket Sagolandet från 1979 är ett omfattande collage.

Meta Isæus–Berlin (1963) ägnar sig nu uteslutande åt måleri, men uppmärksammades tidigare för sina suggestiva, drömlika installationer, ofta av interiörer. De utmärktes av en estetisk skärpa med tingen i fokus men med små förskjutningar i de välbekanta miljöerna. I verket Återblickens transparance är skira möbler av organza upphängda i tunna trådar, i en rumsliknande installation. Intervju med Meta i kulturnytt 22 mars 2012 →

Kristina Jansson (f. 1967) utgår i sina interiörbilder ofta från fotografier med motiv hämtade från populärkultur och filmer. Hennes arbetssätt är närmast performativt, hon skalar av och lägger till, så som man bearbetar ett minne som etsat sig fast. Syskonmålningarna Castle och Castle-Be-geist avbildar ett avigt slott, byggt efter vidskepliga idéer och föreställningar. Diptyken In-doors del 1 och 2 refererar även det till det märkliga bygget.

Eva Kerek (f. 1969) utgår från en berättande målerisk tradition där varje verk är en historia. En viktig utgångspunkt är hemmet och vardagen, där hon hämtar sin inspiration till historier och till sitt visuella språk. I hennes verk Nu är det dags att gå och sova har hennes egensinniga, narrativa måleri skapat en lätt surrealistisk berättelse med vardagens alla små ting som färgglada aktörer.

Klara Kristalova (f. 1967) arbetar i första hand skulpturalt med ett personligt, organiskt formspråk. Hennes bildvärld rymmer sagor och myter och binder det till samtida berättelser. Skulpturen Efter ett långvarigt snöfall kan läsas som en skildring av hemmet med dess gränser. Berättelsen som hon lekfullt leder oss in in kan vid en första anblick verka oskyldig, men under ytan finns ett stråk av mörker.

Hyun-Jin Kwak (f. 1974) arbetar oftast med iscensatta framställningar. I verket The Island – A Case Study of a Collector’s Mind har hon dock rört sig mot ett mer dokumentärt bildspråk. I fotografiet Grand 3 – A View of a little Hill with Acacia Trees and a Villa har ett, tillsynes övergivet venetianskt palats, nergånget och fyllt med all sorts skräp och bråte, närmast fått karaktär av arkeologisk utgrävningsplats. Hon intresserar sig här för rummets betydelse och den historia platsen bär på.

Carl Larsson (1853-1919) fann sin stora publik genom sitt akvarellmåleri med motiv från familjen, hemmet och de åtta barnen. Hemmet i Sundborn blev paret Larssons gemensamma konstnärsprojekt, där inredning och miljö kom att bli stilbildande. Porträttet av Carl Ulrik Palm, tidig ägare av Bukowskis, är målat 1908 i Palms hemmiljö.

Lars Lerin (f. 1954) arbetar med akvarellmåleri som  präglas av en särskild känslighet för ljuset. Bilderna är synintryck men också en spegling av de egna känslostämningarna, från djupaste mörker till lättaste ljus. Målningen Hemtrakter är representativ för den motivkrets han hämtat från sin omgivning, platser där han bott eller som han besökt och tagit intryck ifrån.

Carl-Oskar Linné (f. 1983) Verket HEM bygger på en observation av olika hustyper i städernas utkanter och hur enformiga, liktydiga bostadsmiljöer bidrar till social segregation. Linné har fotograferat och byggt upp modeller av olika typer av hus och fokuserat på hur husens form och placering kommunicerar med miljön, med besökare och med de boende.

The New Beauty Council (Thérèse Kristiansson f. 1981, i samarbete med Katarina Bonnevier f. 1970) NBC vill på olika sätt lyfta frågor om vem som sätter stadens agenda, hur staden ska se ut och formas, och vad det får för konsekvenser för de människor som lever i den. Genom olika arrangemang och ingrepp vill de visa upp och diskutera alternativ till rådande norm. I installation Home is wherever I’m with you har de, inom ramen för NBC skapat en arkitekturmodell i form av ett skenperspektiv av tavlan Nordisk sommarkväll.