Meta Isæus–Berlin, Återblickenss transparance, 2004. Installation, organza 11 X 2 X 2,5 m.

En replik på en replik

En samlingsutställning i konsthallen om hur vi skapar oss ett hem, och bilden av det. I de ingående verken uttrycks på olika sätt hemmets idé, i den enskildes ambitioner att åstadkomma ordning eller i återblickandets försök att återvinna någonting försvunnet. Men också som utgångspunkt för det strukturella inordnandet av individen i ett samhällssystem. Vad kännetecknar ”ett riktigt” hem? Utställningen sker i dialog med Sven-Harrys rekonstruerade hem som visas på museets tak (till vilket särskild biljett måste lösas).

Medverkande konstnärer:
Aida Chehregosha,Meta Isæus-Berlin, Per Hasselberg, Anna Hylander, Einar Hylander, Kristina Jansson, Eva Kerek, Hyun-Jin Kwak, Carl Larsson, Lars Lerin, Carl-Oskar Linné, Klara Kristalova och New Beauty Council.