Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) presenterar

Årets vinstutställning med 175 utvalda verk av sammanlagt 50 svenska samtida konstnärer på Sven-Harrys (Konstmuseum). Utöver Lars Englunds förstapris Stabil och känsligt utförda verk av konstnärer verksamma i hela landet har målaren Astrid Sylwan tagit fram ett helt nytt verk till SAK; Vimpelstaden, som består av 100 unika exemplar som visas för första gången i sin helhet på utställningen.

SAK är landets äldsta konstförening sedan 1832 med tusentals medlemmar över hela landet. Verksamheten är ideell och har två syften. Att stödja svensk samtidskonst genom att varje år köpa in verk – till ett värde av närmare 1 miljon kronor – som lottas ut till medlemmarna och att ge medlemmarna en möjlighet att odla och fördjupa sitt konstintresse genom årsboken, programaktiviteterna, multiplarna och medlemstidningen. Årsboken 2013 ägnas Tova Mozards konstnärskap.