Foto: Per Myrehed

Foto: Per Myrehed

Foto: Per Myrehed

En utställning curerad av Karin Mamma Andersson

Som betraktare kan en särskild glädje vara att få gå in i konstnärs bildvärld, och låta sig ryckas med av dess stämning. Ibland kan ett uttryck och ett formspråk vara så starkt och egenartat, att man börjar se verkligheten litet annorlunda, sedan man tagit del av det. Man har berikats.

I denna utställning har vi valt att låta konstnären Karin Mamma Andersson visa oss sina förebilder och inspirationskällor, andra konstnärers verk. Vissa av dem är hennes helt nya bekantskaper, andra har följt henne under ett helt yrkesliv.

Vi kommer att få möta verk av så väsensskilda konstnärer som Dick Bengtsson och Ernst Josephson, eller performance- och installationskonstnären Lisa Jeannin. Kerstin Hanssons armé av vänliga gipsfigurer kontrasterar Åke Hodells ljudverk, och Sonja Nilssons tvetydiga filmiska gestaltning av en ung kvinna får stå mot Lucas Cranachs välkända Venusporträtt.

Karin Mamma Andersson, född 1962, är en av våra mest uppskattade samtida konstnärer, hennes verk är mycket efterfrågade av såväl samlare som museer inom Sverige och internationellt. Hon har representerat Sverige vid Venedigbiennalen 2003 och var 2004 års stipendiat i Byggmästare Sven-Harrys Konst- och Bostadsstiftelse. År 2006 mottog hon Carnegie Art Awards första pris på 1 miljon kr. Hennes verk visades i en separat utställning på Moderna Museet år 2007.