© Stig T Karlsson, "Flottare i lilla Luleälv" 1957

© Stig T Karlsson

Korta möten

Fotografen Stig T Karlsson (f.1930) skildrar med kraft hur världen ser ut i den svartvita bilden. Inte sann, inte rättvis men med vilja att påstå något om människors skilda verkligheter. Fokus sätts på utställningen med titeln Korta möten, som Stig T sammanställde på Malmö konsthall 1983. Bilderna speglar samband, tillhörighet och klass och väver ett nät över jorden.

Stig T Karlsson (f.1930) är en fotograf som med kraft skildrar hur världen ser ut i den svartvita bilden. Inte sann, inte rättvis men med vilja att påstå något om människors skilda verkligheter. I Sverige och i världen; Italien, Indien, Kina och Japan.

Fokus sätts på utställningen med titeln Korta möten, som Stig T sammanställde på Malmö konsthall 1983. De monterade vintagebilderna ger fotografierna ett särskilt tilltal genom den rytm som skapas av bildernas olika format. Utpekande bildtitlar som talar om var i världen vi befinner oss, hos vem, en plats, yrken, datum, ibland klockslag.  De speglar samband, tillhörighet och klass. Bilder som väver ett nät över jorden. Här finns de ikoniska fotografierna på flottare från 1957. Året på Sicilien 1959 som visar ”proletärens ansikte ”som Stig T Karlsson uppmanar oss att se och ett ansikte han återfinner på de platser han uppsöker.

I Sverige har vi ett ytterst fåtal dokumentära fotografer som har Stig T Karlssons tyngd. Hans livsverk skildrar den omvandling som pågått från 60-talet till nu. Han uppmanar betraktaren att möta den blick som ser mot oss i fotografierna, han gör det genom bildernas oemotståndliga skönhet och ljusets magiska skärpa för att ta oss i anspråk och föra en diskusson med oss.

1986 reser han och hustrun Kerstin under perioden 12 maj till 30 augusti med husvagn genom vårt land. ”Och fotograferade. Utan särskilt syfte. Bara rakt upp och ner där vi stannade… så framträder det så småningom ett mönster. Verkligheten!”slår Stig T Karlsson fast i boken Sverigeresan. Ett sommaralbum från 1980-talet, utgivet 1988.

Stig T Karlsson reser tillbaka till platser och till dem han mött. Ofta tillsammans med skribenter som Folke Isaksson och Lasse Berg. Genom åren har det blivit många böcker och reportage, t.ex.  Har Indien en chans, 1969 i samarbete med Folke Isaksson, I Asiens tid – Indien, Kina, Japan 1966-1999, 2000 samt Maten räcker, 1987 i samarbete med Lasse Berg.

Bilderna av dottern Lisa, som under ett år åt middag med pappans kamera framför sig binder idag samman fotografierna och de lapptäcken som Lisa Karlsson visar i Sven-Harrys Konstmuseum. Broder och farbror –far och dotter. Ett möte.

Iréne Berggren – Curator